Foto: Patrick Trägårdh

Hur mår platschefen? Granskning under 2018.

Hur ser platschefens arbetsplats i byggboden ut? Hur mår de och hur sköter arbetsgivaren det systematiska arbetsmiljöarbetet för linjecheferna? Arbetsmiljöinspektionen ska ta sig en närmare titt.

Spaning

Under 2018, med start i mars, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. I ett pressmeddelande skriver de att de kommer att inspektera olika riskområden, som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet. De lyfter särskilt fram riskerna med asbest- och kvartsdamm, men också belastningsskador samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för platschefer.

– Arbetsmiljön för platschefer inom byggverksamhet är ett rätt outforskat område, säger Lena Lindskog. Nu vill vi se hur arbetsgivarna sköter det systematiska arbetsmiljöarbetet när det gäller den här gruppen.

600 besök planeras hos företag med 51 anställda eller fler. Här kontrollerar inspektörerna hur arbetsgivarna sköter det systematiska arbetsmiljöarbetet och framförallt hur de hanterar stressrelaterade arbetssjukdomar genom att arbeta förebyggande med organisatoriska och sociala risker.

​Även riskerna med kvartsdamm är i fokus. Den som arbetar inom bygg och anläggning där sten eller betong bearbetas riskerar att utsättas för kvartsdamm. Dess små partiklar kan ge skador på lungorna och leda till sjukdomar som silikos (stendammslunga), lungcancer och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Asbest är i dag förbjudet att hantera utan tillstånd men var tidigare vanligt i byggsammanhang. Ämnets tunna fibrer kan orsaka cancer och andra allvarliga sjukdomar. Framför allt drabbas personer som bearbetar eller river ner material som innehåller asbest.

– Inspektionerna startar i mars och pågår året ut. Vi inspekterar byggarbetsplatser med mellan 6 och 50 anställda, säger Lena Lindskog, projektledare för inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket. Vi gör cirka 1850 besök med fokus på riskerna för exponering av asbest och kvartsdamm. Allt färre drabbas till exempel av sjukdomen stendammslunga men fortfarande kan mer göras för att förebygga och skydda mot exponering både för asbest och kvartsdamm.

Lena Lindskog säger också att i alla inspektioner kontrolleras att företagen arbetar med att förebygga belastningsskador som är den vanligaste anmälda arbetsskadan inom bygg och anläggning.

#Arbetsmiljö / #betong / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER