SMHI har i samarbete med femtontalet kommuner och länsstyrelser tagit fram en lathund för klimatanpassning i kommuner.

Foto: Pixabay

Lathund - klimatanpassa din kommun

Många kommuner har inte kommit igång med arbetet att rusta för ett förändrat klimat. ”Lathund för klimatanpassning” är ett nytt verktyg som gör det enklare att starta och driva arbetet med klimatanpassning.

Spaning

Sverige står inför stora utmaningar med att möta klimatförändringen. Stigande hav, mer nederbörd och högre temperatur påverkar de flesta områden i samhället. Sveriges kommuner ansvarar för en mängd funktioner och service som berörs av förändringarna.

Klimatanpassning kan handla om övergripande handlingsplaner för hela arbetet i en kommun. Det kan också innebära direkta åtgärder, till exempel att minska risker för översvämning, att säkra tillgång till dricksvatten och att öka beredskapen för höga temperaturer inom vård och omsorg.

– En del kommuner har kommit en bra bit på vägen med att klimatanpassa, men många har inte påbörjat arbetet. Bland annat behövs vägledning för att starta men även stöd under det pågående arbetet, säger Anna Jonsson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Den nya lathunden är en fritt tillgänglig webbtjänst som främst vänder sig till små och medelstora kommuner. Den visar i vilka steg man kan arbeta och vad som är lämpligt för olika åtgärder eller processer.

– Lathunden erbjuder ett enhetligt verktyg för alla kommuner. Men kommunerna ser olika ut och fungerar på olika sätt. Därför kan den användas flexibelt beroende på vad som behövs på en särskild plats eller vid en särskild tid, säger Anna Jonsson.

Exempel på olika delar i arbetet är att utse en koordinator och en arbetsgrupp, att analysera risker och konsekvenser eller att prioritera åtgärder. Att följa upp arbetet är inte minst viktigt.

”Lathund för klimatanpassning” har utvecklats av SMHI i samarbete med femtontalet kommuner och länsstyrelser. Oskarshamns kommun är en av de som medverkat i arbetet.

– Lathunden blir ett hjälpmedel för oss i kommunen att komma vidare. Förhoppningsvis kan den sänka tröskeln för fler kommuner för att börja arbeta, när man kan utgå från den här vägledningen med praktiskt stöd för klimatanpassning, säger Katarina Skoglycka, klimatstrateg på Oskarshamns kommun.

”Lathund för klimatanpassning” baseras på de principer som tagits fram inom EU och följer EU:s klimatanpassningsverktyg ”Adaptation Support Tool”. Lathunden är ett komplement och fördjupning till Klimatanpassningsportalen som erbjuder ett bredare stöd- och kunskapsmaterial på området

#miljö / #underhåll / #kommun

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER