Information om väglaget är mycket värdefull för vägentreprenörer för att kunna sätta in rätt åtgärder för halbekämpning och snöröjning.

Foto: Patrick Trägårdh

App för halka - ingen ny teknik för Svevia

En app som varnar trafikanter om väglag kan hjälpa till att minska halkolyckor. Liknande fast mer avancerade lösningar används redan av vägentreprenörerna för halkbekämpning.

Spaning

– För den vanliga trafikanten kan en app som varnar för halka vara ett bra sätt att minska risken för halkolyckor. För oss som specialister på vägunderhåll är den här typen av teknik och informationsinsamling en del av vår vardag, säger Andreas Bäckström som jobbar med utveckling av system och informationshantering för vägunderhåll på Svevia.

Svevia

Andreas Bäckström, Svevia.

På Svevias vägstationer planerar de dygnet med hjälp av information om väder, väglag och annan trafikinformation för att på bästa sätt kunna sätta in rätt insatser för uppdrag för drift och underhåll av vägar.

I veckan gick Bilprovningen och InfoCar tillsammans ut med ett pressmeddelande om en app som i realtid kan varna bilförare om halka på vägen. Idén bygger på att via enheter, som monterats i vanliga privata personbilar, samla in information om väglaget som sedan appens användare kan ta del av och anpassa sin bilkörning efter.

– Under de senaste åren har den digitala utvecklingen öppnat många nya möjligheter att utveckla nya lösningar som hjälper oss att både skapa högre trafiksäkerhet men också smarta sätt att arbeta, följa upp och förbättra våra rutiner och processer. Tekniken att i bilar sätta in enheter som registrerar väglaget pågår på många håll bland annat hos biltillverkarna själva,

Andreas berättar att Svevia noga följer utvecklingen på området och driver också egna utvecklingsprojekt

– Informationen och i första hand halkdata är mycket värdefull för att kunna övervaka vägnätets status. Då ges möjligheter att sätta in rätt åtgärder, i rätt tid och på rätt plats samt att effektivt kunna korrigera åtgärder som inte fått förväntad effekt. Teknikutvecklingen bidrar även till högkvalitativa vägväderprognoser som på sikt skapar förutsättningar för automatisering av vinterdriften. Svevia leder ett sånt projekt i samarbete med VTI och B&M systemutveckling, som handlar om dynamisk ruttoptimering samt automatisering av saltgiva.

#Teknik / #vägar / #underhåll/ #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER