Transportkorridoren genom Europa ska inte ta slut i Stockholm utan sträcka sig hela vägen upp till Haparanda föreslår Regeringen till EU-kommissionen.

Foto:Pixabay

Förlängning av transportkorridor till Norrland och Norge

Skandinavien slutar vid Stockholm enligt EUs definition i beskrivningen av Europas transportstråk. Svenska regeringen vill att stråken ska sträcka sig till Haparanda och till Oslo via Örebro.

Spaning

EU-kommissionen genomför just nu en revidering av de utpekade transportstråk som ska sammanlänka Europa och möjliggöra ett mer effektivt och hållbart transportsystem.

Den befintliga sträckningen av den så kallade stomnätskorridoren "Skandinavien - Medelhavet" sträcker sig bara till Stockholm. Den svenska regeringens förslag till EU-komissionen är att det ska förlängas hela vägen upp till den svensk-finska gränsen vid Haparanda samt till Oslo via Örebro.

Det är ett viktigt besked för flera infrastrukturprojekt i framförallt norra Sverige som, om förslaget realiseras, får förutsättningar att ansöka om medfinansiering från EU:s så kallade CEF-fond (Connecting Europe Facility). I och med att EU prioriterar utbyggnaden av stomnätskorridorerna så prioriteras majoriteten av budgeten inom CEF just till projekt längs dessa korridorer. En förlängning innebär dessutom en möjlighet för berörda regioner att samverka i det transeuropeiska samarbetet för transport.

– Det finns ett starkt intresse i frågan från regionala aktörer och det är därför glädjande att i dag kunna lämna detta besked. Jag har goda förhoppningar om att EU-kommissionen kommer lyssna på det svenska önskemålet – inte minst då det också finns ett starkt finskt intresse i frågan, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

#Trafik / #vägar / #utveckling

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER