Transporter med 90 tons bruttovikt ställer högre krav på infrastrukturen.

Foto: Fredrik Schlyter

90 tons gruvtransporter kan bli möjliga i framtiden

Kaunis Iron AB vill kunna köra lastbilar med järnmalmskoncentrat med 90 tons bruttovikt mellan järnmalmsgruvan i Kaunisvaara och Pitkäjärvi. Nu har en avsiktsförklaring tecknats för att Trafikverket ska kunna påbörja arbeten på vägarna i området.

Spaning

Fredagen den 16 mars skrev Helena Eriksson, regional direktör, Trafikverket och Anders Sundström, ordförande, Kaunis Iron AB på avsiktsförklaringen för genomförande av åtgärder i väginfrastrukturen. Trafikverket kommer också att förstärka underhållet på vägarna.

- Det är glädjande att vi har kommit fram till denna avsiktsförklaring och kan arbeta vidare med väginfrastrukturen mellan Kaunisvaara och Svappavaara, säger Helena Eriksson, regional direktör, Trafikverket.

I och med avsiktsförklaringen ges Kaunis Iron också tillstånd att använda lastbilar med 90 tons bruttovikt under vissa förutsättningar.

Åtgärderna i den statliga infrastrukturen ska medfinansieras av Kaunis Iron. Att ta fram ett medfinansieringsavtal är nästa steg i processen.

Transporter med 90 tons bruttovikt ställer högre krav på infrastrukturen, som går utöver statens grundåtagande av tillhandahållande av allmän infrastruktur. Därför fordras en medfinansiering för att Trafikverket ska genomföra dessa åtgärder.

Trafikverket har sedan 2012 i projektet Malmtransporter mellan Kaunisvaara och Svappavaara (MaKS projektet) rustat upp ca 10 av totalt 16 mil väg mellan gruvan i Kaunisvaara och omlastningsterminalen i Pitkäjärvi (Svappavaara). Vägsträckor som omfattas är delar av v99, v395, E45 och E10

#Trafikverket / #vägar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER