Foto: Patrick Trägårdh

Svarta löner och fusk bekräftas av branschen

Hälften av företagen i byggbranschen instämmer i påståendet "Svarta löner förekommer i vår bransch". Det visar en undersökning som Skatteverket har utfört av företagens förhållningssätt till skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll.

Spaning

Ökningen i byggbranschen är den största ökningen av alla undersökta branscher och har stigit sedan 2013 från 26 procent till 53 procent.

I sin rapport skrivet Skatteverket att de för just byggbranschen ser en tydlig utveckling för flera av de undersökta påståendena. Bland annat upplever byggföretagen en kraftigt förändrad och negativ utveckling när det gäller möjligheten att fuska och förekomsten av svart arbetskraft, samtidigt som de upplever att upptäcktsrisken har minskat. Något som för Skatteverkets del kräver ett ännu större fokus på en bransch som redan tillhör dem som utreds mest, samtidigt som diskussionen med branschen måste intensifieras.

Trots byggföretagens upplevelse av att konkurrrens med svartarbete och fusk har ökat, samt att upptäcktsrisken minskat så uppger ändå 78 procent av byggföretagen att de har förtroende för Skatteverkets sätt att arbeta.

– Det här visar på en mycket oroande utveckling. Våra medlemsföretag vill ha sund konkurrens. Svartarbete och regelfusk får aldrig löna sig. Därför behövs såväl utveckling och kontroll av gällande regelverk som uppföljning och effektiva sanktionssystem, säger Malin Nilsson, koncernjurist på Sveriges Byggindustrier i en kommentar till undersökningen på Sveriges Byggindustriers hemsida.

Sveriges Byggindustrier skriver också att Skatteverkets undersökning baseras på frågor till 600 byggföretag. Svarsfrekvensen är på vissa frågor endast knappt 30 procent och tycker därför att det vore intressant att göra en mer omfattande undersökning för att kunna dra säkrare slutsatser.

#Utveckling

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER