Foto: Patrick Trägårdh

Miljoner att spara på digitalisering av vägunderhåll

Skräddarsydda åtgärder för vinterväghållning med hjälp av IoT-systemlösningar. I ett digitalt innovationsprojekt utvecklar Svevia en lösning som helt kan komma att förändra förutsättningarna för vägunderhåll och minska samhällets kostnader för drift och underhåll av vägar med miljontals kronor.

Spaning

I projektet undersöker Svevia hur de med den senaste prognostekniken med detaljerad information om temperatur, väderförhållanden och väglag kan svara på frågor som; när, hur och var det blir halt. Med svar på frågorna kan ett avancerat beslutsstödsystem skapas för vilka insatser som ska sättas in för att göra vintervägarna säkra och framkomliga.

– Ökad tillgänglighet av data från vägsensorer, uppkopplade fordon och maskiner skapar förutsättningar för högkvalitativa väglagsprognoser och optimering av insatser, vilket kan effektivisera framtidens vägunderhåll avsevärt. Samtidigt minskar den skadliga miljöpåverkan genom minskade transporter och minskad mängd saltanvändning, säger Andreas Bäckström, projektledare på Svevia.

Svevia

Andreas Bäckström

Enligt de beräkningar som gjorts i projektet skulle vägunderhållet kunna effektiviseras med miljontals kronor per år.

Projektet visar möjligheterna med både en dynamisk ruttoptimering och automatisering av saltgivor, alltså mängden salt som sprids på vägen för halkbekämpning.

Dynamisk ruttoptimering betyder att logistiken för snöröjning och halkbekämpning anpassas efter de specifika förutsättningarna som vädret skapar på en vägsträcka. Ett navigeringssystem som finns i saltbilen ger föraren körinstruktioner utifrån de prognoser som systemet gör. På så sätt kan åtgärder med saltning av vägen ske mycket detaljerat så att endast de vägar som prognostiserats som hala vägar behöver åtgärdas.

Det underlättar också för förarna som via navigatorer slipper stressen att lära sig en salt- och plogrundor utantill.

– Att röja snö och halkbekämpa är en avancerad uppgift speciellt i tätort. Snöröjarna är en yrkesgrupp som både ska kunna hantera stora fordon vid dåligt väglag, ta hänsyn till omgivande trafik och samtidigt styra plogar och saltspridare.

Automatiserad saltgiva handlar enkelt uttryck om att inte salta i onödan utan bara där det behövs samt med rätt mängd.

– I dag är det omöjligt att, ofta via telefon, kommunicera ut detaljerade saltgivor för flera saltsträckor på vardera ca 25 mil där behovet av salt kan variera kraftigt bara på några 100 meter. Konsekvensen blir att saltmängden dimensioneras efter ”worst case” och inte faktiskt behov, vilket ger en överförbrukning på salt. Med vårt beslutsystem kan vi automatiskt kommunicera detaljerade saltgivor för olika vägsträckor. Insatserna blir mer exakta och samtidigt minskar mängden salt, förklarar Andreas Bäckström.

Potentialen i en dynamisk optimering av vintervägunderhållet är enligt Svevia många.

– Förutom minskade kostnader och minskad negativ miljöpåverkan kan vi med en högre prognossäkerhet bidra med en högre trafiksäkerhet. Beslutsstödsystemen och den ökade automatiseringsgraden förbättrar också arbetsmiljön med minskad stress för driftledningspersonal och maskinförare.

Utvecklingsprojektet som drivs i samarbete B & M systemutveckling, Vti, Klimator och Foreca med stöd från SBUF (Svenska byggbranschens utvecklingsfond) ska slutrapporteras till sommaren.

#underhåll / #Teknik / #framtid

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER