Gabriel Frizche, uthyrare på Arento informerar om vilka risker som finns med vibrerande arbetsverktyg.

Foto: Peder Sundström

Arento ger kunden kunskap om verktyg och vibrationer

Idag håller Sveriges byggindustrier sin årliga Säkerhetsdag. Årets tema är säkerheten runt handhållna verktyg som varje år orsakar både olyckor och sjukdomar på våra arbetsplatser för bygg- och anläggningsarbeten.

Spaning

På Arentos maskindepåer har de sedan en tid tillbaka delat ut vibrationsstickor till de kunder som hyr handhållna verktyg som skapar vibrationer.

- Med hjälp av vår vibrationssticka får man veta hur länge man kan köra ett verktyg åt gången och hur mycket man sammanlagt kan använda det per dygn, utan att riskera skadlig påverkan av vibrationer, berättar Gabriel Frizche, uthyrare på Arentos maskindepå i Linköping.

Till varje maskin följer ett så kallat PSI-blad där användaren får en enkel och lättöverskådlig Personlig Säkerhetsintroduktion. Där finns också vibrationsvärden angivna som går att läsa av på vibrationsstickan.

- Våra funktionskontrollanter fäster vibrationsstickan på verktygen och vi som möter kunderna och hyr ut grejerna lär ut hur de ska använda stickan och riskerna med att använda vibrerande verktyg.

Har det varit ett stort intresse?

- Ja, alltid när vi tar upp frågan så blir de intresserade. Vi har även kunder som kommit in och frågat. Det är ofta sådana som jobbar med vibrerande verktyg och som oroar sig för att få eller kanske redan har känt av vissa besvär. Det här är något vi alltid gör. Varje dag inte bara just idag under Säkerhetsdagen.

Vibrationsskador

Hand-Arm VibrationsSyndrom (förkortas HAVS): Är en medicinsk term för vibrationsskador som kan uppstå i fingrar, händer och armar vid arbete med vibrerande verktyg eller maskiner.

Tre undergrupper: HAVS-skador kan delas in i neurologiska skador, vaskulära skador och muskel-skellettskador. Dessa skador kan uppkomma enskilt eller i en kombination.

Långvarig vibrationsexponering: Är skadlig för handens vävnader. Mångårig vibrationsexponering kan ge olika typer av handproblem. Vanligast är nedsatt känsel, kärlkramp i fingrarna (”vita fingrar”) och försämrad gripkraft i händerna.

När vibrationsskadan väl inträder är den irreversibel: Det betyder att den drabbade individen inte blir frisk även om vibrationsexponeringen upphör. Någon möjlighet att bota en etablerad vibrationsskada på medicinsk eller kirurgisk väg finns inte.

Källa: Vibrosence Dynamics

#arbetsmiljö / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER