Betong har stor miljöpåverkan. Något som är en stor fråga för branschen då det kommer krav på minskad miljöpåverkan.

Foto: Johanna Syrén

Dynamisk optimering av betong, varför då?

Hallå där! Larissa Strömberg, NCC, som är projektledare för projektet Dynamisk optimering av betongkonstruktioner vilket drar igång i juni. Vad är bakgrunden till er idé?

Spaning

Ncc

Larissa Strömberg, Ncc

– Kraven från beställarna blir mer och mer komplexa, speciellt vad gäller miljöfrågor.

Betongkonstruktioner är en stor fråga då de innebär en sådan stor miljöpåverkan, men det går inte att byta ut betong mot något annat material.

Varför är det så viktigt att undersöka hur man kan optimera betongkonstruktioner?

– Det finns krav på minskad klimatpåverkan och år 2045 ska vi vara klimatneutrala. När Trafikverket skärper sina krav efter 2020 med en minskning av klimatpåverkan med 30 procent kommer det att bli väldigt svårt att möta det utan att förändra det nuvarande sättet att projektera. Det var så idén till projektet föddes.

Vad går projektet ut på?

– Syftet är att skapa en matematisk optimeringsmodell, som ger mer förståelse om hur olika tekniska val under dimensioneringsprocessen påverkar miljön längre fram i tiden, till exempel under användningsfasen eller rivningen. Traditionella tekniska optimeringsparametrar, som funktion, betongtyp, underhåll och nya parametrar, som miljöpåverkan och livscykelkostnad ska användas. Detta möjliggör utformning av betongkonstruktioner utifrån ett livscykelperspektiv.

Vad kan projektet leda till och betyda för branschen?

– Det nuvarande projekteringssättet förutsätter att betongtyp väljs tidigt i processen utifrån ett generellt perspektiv. När man kommer längre fram i projekteringen är det lättare att se klimatoptimeringsmöjligheter. Då finns mer underlag för att våga använda nya, ofta obeprövade, betongprodukter. Det finns alltså ett hinder för byggbranschen att utveckla och använda nya klimateffektiva produkter. Om regelverket blir mer flexibelt blir det lättare att ta in innovativa betongsorter. Detta kommer att ge incitament till tillverkare att utveckla tillverkningen.

Kan branschen bli helt klimatneutral någon gång?

– Jag tror att det är möjligt. Utmaningen är att ta det från politisk- till projektnivå. Det finns en strid mellan funktions- och säkerhetskrav samt klimatprestanda hos betongkonstruktioner. Om en branschstandard sätts så blir det förändring.

#branschfolk / #betong

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER