För många aktörer innebär det en stor kostnad att köpa in nya maskiner med lägre utsläpp.

Foto: Fredrik Schlyter

Klimatklivet stöttar fossilfria arbetsmaskiner

Klimat- och luftutsläppen från arbetsmaskiner behöver minska. Det kräver effektivare maskiner och klimatsmarta arbetssätt i flera sektorer. Klimatklivet kan ge investeringsstöd till ny teknik och smarta lösningar som minskar utsläppen.

Spaning

En kartläggning som Naturvårdsverket har gjort visar att det behövs fler åtgärder för att fasa ut arbetsmaskiner med höga klimat- och luftutsläpp. Maskinerna, finns inom bland annat industri, anläggning, jordbruk och byggbranschen.

– För många aktörer innebär det en stor kostnad att köpa in nya maskiner med lägre utsläpp. Med Klimatklivet kan Naturvårdsverket ge bidrag till den merkostnad det innebär att köpa en miljöanpassad maskin, säger Nanna Wikholm, projektledare på Naturvårdsverket. Detta förbättrar förutsättningarna att ställa krav på ny klimateffektiv teknik vid upphandling av entreprenadtjänster, avslutar Nanna Wikholm.

Klimatklivet har hittills gett stöd till bland annat traktorer som drivs på bioolja och asfaltverk med biobränslen. Flera stödmottagare har också valt att byta ut maskiner mot simulatorer, till exempel inom undervisning i körteknik. Investeringsstöd har också getts till åtgärder som främjar distributionen av förnybara bränslen för arbets- och jordbruksmaskiner. Naturvårdsverket ser gärna fler ansökningar av dessa typer till klimatklivet.

Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd som främjar åtgärder på lokal nivå som minskar utsläppen. Under 2018 ska 1,7 miljarder kronor fördelas till nya åtgärder. Under 2018 är det öppet för nya ansökningar 17 april - 17 maj, samt 27 augusti - 27 september.

#klimatklivet / #arbetsfordon

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER