Lätta på gasen och sänk hastigheten. Tidsvinsten vid hög hastighet är marginell samtidigt som olycksriskerna ökar kraftigt. Var rädd om dig själv, dina passagerare och för landets vägarbetare som arbetar på vägen för din skull.

Foto: Patrick Trägårdh

Sommarens vägarbeten - visa hänsyn

Sommaren är högsäsong både för vägarbeten och för bilsemester. Nu har Trafikverket publicerat sina mest trafikpåverkande vägarbeten för årets säsong.

Spaning

Räkna med minskad framkomlighet, hastighetsbegränsningar och var beredd på väntetider vid vägarbeten när du är ute och kör. Trafikverket manar till uppmärksamhet och hänsyn mot landets vägarbetare.

– För dig som kör är vägen bara en väg. Men för alla som arbetar med våra vägarbeten, är vägen en utsatt och farlig arbetsplats. Där krävs extra mycket hänsyn och uppmärksamhet från dig när du passerar, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

I sitt pressmeddelande förklarar det både varför vägarbetana måste utföras och den minimala tidsvins som görs på att öka hstigheten istället för att följa skyltningen.

Det finns flera anledningar till att arbetena görs på sommaren, dels är vi beroende av sommarvädret och dels för att arbetspendling och yrkestrafik inte är lika intensiv som under resten av året. Åtgärderna gör Trafikverket för att öka tillgängligheten och göra dina resor smidigare. När arbetena måste samsas med semestertrafiken, har du som förare en viktig roll

Om du kör 100 km/tim i en mil på en väg som är skyltad med 90 km/tim så vinner du bara cirka 40 sekunder. På tio mil har du alltså sparat knappt sju minuter. Samtidigt har du mer än fördubblat risken att dö om det händer en olycka. Du har dessutom ökat bränslekostnaden och ditt utsläpp av koldioxid.

Enligt en undersökning bland tusen vägarbetare av fackförbundet Seko som genomfört 2007, 2011 och 2016 visar att vägen är en betydligt farligare arbetsplats i dag än den var för sju år sedan. 45 procent uppger att det under det senaste året uppstått minst en trafikrelaterad incident vid den egna arbetsplatsen, tillskillnad från 26 procent 2009. 82 procent känner oro för att arbeta på vägen på grund av bristande säkerhet.

 

#säkerhet / #vägar / #arbetsmiljö

Sommarens mest trafikpåverkande vägarbeten på Europavägarna

 • E10, Kullbacken
 • E4, Länsgränsen mot Västernorrland - Nordmaling
 • E4 Ullånger - Docksta
 • E4 Sundsvall - Birsta
 • E14, Björneborgsgatan - Bergsgatan, Matfors
 • E4, Gävle - S Enånger
 • E16, Falun
 • E4, Uppsala - Strorvreta
 • E4/väg 273, Trafikplats Arlanda
 • E4, Rotebro Trafikplats Glädjen
 • E20, Örebro - Kumla
 • E4/E20, Hallunda
 • E4, Husqvarna/Gränna
 • E6/168, Kungsälvsmotet - Marstrandsvägen
 • E45, Götatunneln
 • E45, Lilla Bommen - Marieholm
 • E6, Gunslöv
 • E6 Trafikplats Lomma
 • E22, Trafikplats Kronetorp

På Trafikverkets hemsida finns en mer detljerad redovisning av trafikpåverkande vägarbeten.

Källa: Trafikverket

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER