Lena Erixon är nöjd med att regeringens nationella plan för infrastruktur ligger i linje med Trafikverkets planförslag.

Foto: Trafikverket

Lena Erixon kommenterar nationell plan för transportsystemet 

Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 är beslutad av regeringen och ligger enligt Lena Erixon i linje med Trafikverkets planförslag.

Spaning

I ett pressmeddelande från Trafikverket kommenterar Generaldirektör Lena Erixon den nationella planen som regeringen beslutat för transportsystemet 2018-2019 och säger;

− Vi kan konstatera att planen ligger i linje med Trafikverkets planförslag, som syftade till att bidra till ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem.

Hon lyfter fram att det sker en stor satsning på järnvägen både med kraftigt ökade medel för järnvägsunderhåll och kapacitetshöjande järnvägsinvesteringar.

− Vi ser också att regeringen anammar vårt förslag om de öronmärkta pengar som i dialog med näringslivet kan användas för åtgärder i den statliga järnvägsinfrastrukturen, säger Lena Erixon

Hon säger att järnvägen tar tydliga utvecklingssteg genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Det nya signalsystemet ERTMS som fortsätter att införas ersätter ett nedslitet och föråldrat signalsystem.

När det gäller trafiksäkerhetsområdet sker en nysatsning på Nollvisionen. Exempel på åtgärder är mötesseparering på det nationella vägnätet, trafiksäkerhetskameror och åtgärder för ökad och säker cykel.

− Även här har regeringen godkänt ett förslag från oss, som handlar om statlig medfinansiering till regionerna för mötesseparering, säger Lena Erixon.

Ny teknik och digitalisering skapar morgondagens transportsystem och under planperioden moderniseras planering, byggande och underhåll av den statliga infrastrukturen. Sammantaget bidrar planen på olika sätt till en ökad digitalisering, automatisering och elektrifiering av transportsystemet.

− För att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen och den nya tekniken skapar, kommer Trafikverket att fortsätta samverkan med olika parter inom forskning och innovation, säger Lena Erixon.

Hela sammanfattningen med kommentarer finns på trafikverket.se

#Trafikverket / #spår / #vägar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER