Underhållet av vägbroar kostar Trafikverket cirka 900 miljoner kronor per år. Bilden föreställer reparation av en gång- och cykelbro i Åtvidaberg som utfördes 2013.

Foto: Anna Gulliksson

Nollavläsning med sensorer på nya broar är intressant

Fysiska brokontroller kommer att behövas även i fortsättning även om sensorer på broar kan komma att förändra rutinerna för broinspektioner.

Spaning

Anders Carolin som är broexpert på Trafikverket ser både fördelar och nackdelar med att bevaka funktionern på brokonstruktioner med sensorer som samlar in digital information om hur bron mår. Idag inspekteras alla de broar som Trafikverket ansvara för med av en brokontrollant. Inte mer än sex år får gå mellan varje kontroll av broar som Trafikverket gör.

"Inspektioner på huvudnära avstånd på alla synliga delar, inklusive under vatten." Så lyder en del av instruktionerna som Trafikverkets broinspektörer har när de ger sig ut för att titta närmare på om en bro är i behov av reparationer.

trfaikverket

Anders Carolin

– Huvudinspektioner görs minst vart sjätte år och då sätts rekommendationer kring när nästa kontroll ska göras och om den ska vara en generell eller om det är särskilda detaljer som ska kontrolleras, säger Anders Carolin.

Han berättar att det finns fyra olika tillståndsklasser vilka talar om ifall bron är i bristande funktion vid inspektionstillfället, eller om problem kommer att uppstå inom tre, tio eller bortom tio år.

– Oavsett så ska det aldrig gå mer än sex år mellan inspektionerna vilket är tillräckligt för 90 procent av broarna.

Att brosensorer skulle kunna underlätta översikten tror han. Samtidigt tror han inte att sensorerna helt kommer att ersätta de egna kontrollerna i framtiden.

– Vi kommer nog att behöva båda, men kanske göra glesare inspektioner. Jag vet inte än. Vi måste samtidigt göra det som är mest kostnadseffektivt. Att använda sensorer som en nollavläsning när en bro är ny skulle vara bra.

Fördelar han ser med sensorer är att de gör det enklare att följa en bro och upptäcka begynnande skador innan de blir ett problem.

Nackdelarna som han ser är underhåll av den nya tekniken.

– Broar har lång livslängd och sensorerna kort. Vi vill inte hålla på med underhåll av dem vilket jag tror innebär att långtidsmätning blir svårt.

#bro / #teknik / #Trafikverket

Fakta

Antal: Trafikverket ansvarar för drygt 16 000 vägbroar i Sverige.

Kontrakt för brounderhåll: Det finns olika typer av entreprenadkontrakt för vägbroar. De vanligaste är femåriga för skötsel där underhållet är förutbestämt. Det finns också broreparationer med tillståndsbaserat underhåll. Den kontraktsformen kallas integrerat brounderhåll och finns i 24 kontrakt över hela landet. Antalet entreprenader som just nu har detta kontrakt är tio stycken.

Entreprenader: Flera brounderhållsentreprenader upphandlas objektsvis eller i paket om två eller fler broar.

Kostnader: Trafikverket lägger årligen ner cirka 900 miljoner kronor på underhåll av vägbroar.

Källa: Trafikverket

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER