Att pendla med färja mellan Helsingborg och Helsingør kan snart vara ett minne blott. En fast förbindelse mellan städerna ska utredas.

Foto: Pixabay

Väg- och järnvägsförbindelse till Helsingør analyseras

Svenska Trafikverket och danska Vejdirektoratet tittar nu på möjligheter för en fast vägförbindelse och en väg- och järnvägsförbindelse mellan Helsingör och Helsingborg. Arbetet startar redan den 1 juli.

Spaning

Under de kommande två och ett halvt åren kommer Trafikverket tillsammans med Vejdirektoratet att undersöka möjligheterna för en fast förbindelse. En fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg har diskuterats i många år.

– Nu ska vi grundligt undersöka hur en sådan förbindelse kan etableras och finansieras och vilka effekter den ger, säger Peter Bernström strategisk planerare på Trafikverket.

Den strategiska analysen sätter nu igång efter ett beslut från de danska och svenska myndigheterna. Det är Transport-, Bygnings- og Boligministeriet samt det svenska näringslivsdepartementet som tar emot utredningen för fortsatt politisk diskussion.

– Utredningen utgår från en samsyn i båda länderna och ligger till grund för vidare diskussion och eventuella politiska beslut kring vidare arbete med en fast förbindelse, säger Peter Bernström.

HH-förbindelsen ska undersökas som vägförbindelse och som väg- och järnvägsförbindelse för resenärer. Analysen ska bland annat innehålla:

  • Förslag till möjliga sträckningar
  • Bedömning av utvecklingsbehovet av infrastrukturen för väg på den danska sidan och för både väg och järnväg på den svenska sidan
  • Beräkningar för konsekvenserna för både person- och godstrafik samt beräkningar av samhällsekonomiska aspekter i projektet
  • Beräkningar av brukarefinansiering både för en ren vägförbindelse och för en kombinerad väg- och järnvägsförbindelse för persontåg
  • Kostnaden för en ren vägförbindelse samt för en kombinerad väg- och järnvägsförbindelse för persontrafik.

Arbetet startar den 1 juli 2018 och förväntas vara avslutat 2020. Budgeten för den strategiska analysen är 17,3 miljoner danska kronor, varav 7,3 miljoner danska kronor är tillskott från EU.

#TAGG / #TAGG2 / #TAGG3

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER