I sin utvärdering konstaterar Trafikverket att kommunikationen med branschen, entreprenörer och andra som använder systemen behöver bli bättre och rätt förväntningar på åtgärder sättas. Svårigheten ligger i att vädret kan förändras snabbt.

Foto: Patrick Trägårdh

Vinterns snöröjning utvärderad

Snöröjningen har haft stora utmaningar i norra Sverige, men fungerat bättre söderut i landet. Det visar Trafikverkets utvärdering, som innehåller en rad förbättringsförslag för både väg- och järnvägssidan.

Spaning

Vintern präglades periodvis av besvärligt väder, främst i norra och mellersta Sverige. Enstaka väderhändelser – inte minst "snökanoner" med stora nederbördsmängder – gav problem med framkomligheten på vissa platser, vilket i sin tur medförde inställda tåg, avstängda banor, inställda bussar och uppmaningar till att minimera resandet. I norr var problemen mer ihållande, vilket resulterade i avställda vagnar, hjulskador och stopp i trafiken på till exempel Botniabanan.

– Det har plogats mer än på många år, konstaterar Lars Spångberg, biträdande chef för verksamhetsområde Underhåll. Samtidigt börjar branschen uppleva problem med att kontraktera bland annat underleverantörer.

Snöbortforsling, vallningar och uppröjning medförde utmaningar, särskilt hanteringen av snömassor i väg- och järnvägsområden med mycket infrastruktur och trafik.

I sin utvärdering konstaterar Trafikverket att kommunikationen med branschen, entreprenörer och andra som använder systemen behöver bli bättre och rätt förväntningar på åtgärder sättas. Svårigheten ligger i att vädret kan förändras snabbt.

. Trafikverket föreslår ytterligare en rad aktiviteter för att förbättra snöröjningen utifrån identifierade brister.

Trafikverket flera förslag på aktiviteter för att bättre kunna möta utmaningarna för vintervägunderhåll och järnvägsunderhåll. Flertalet är pågående, andra är nya förslag.

Några av förslagen till vintervägunderhåll är:

  • Arbeta långsiktigt med att ta fram alternativ vinterersättningsmodell. Pilotförsök pågår.
  • Högre klassning och därmed högre vinterväghållningsstandard för vägar med årsdygnstrafik (ÅDT, det genomsnittliga trafikflödet mätt per dygn och år) mellan 1500 och 2000.
  • Nya metodkrav, sopsaltning, på särskilt utpekade gång- och cykelvägar och ökat fokus på uppföljning av åtgärder.

För järnvägsunderhållet skriver Trafikverket att de behöver se över stationeringsorter för plog- och snösmältningsmaskiner samt inventera tillfälliga uppställningsorter för de olika maskinerna i händelse av avrop. De vill också utreda behovet av samordningsfunktion för beredskapsarbete vid större snöoväder och upphandla minst en ny snöslunga till Trafikverket (med ombordsystem för ERTMS-banor).

Utvärderingen av vinterns snöröjning på de statliga vägarna och järnvägarna är ett regeringsuppdrag som har utförts av Trafikverket.

#underhåll / #vägar / #spår / #Trafikverket

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER