Yrkestrafikanter och byggbranschens arbetsfordon är hårt drabbad av diselstölder.

Foto: Patrick Trägårdh

Regeringen vill ha fler säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken

Trafikverket får i uppdrag att se över hur uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar kan bli bättre. Säkrare uppställningsplatser behövs för att minska risken för stöld av diesel och gods samt för att öka tryggheten för yrkeschaufförer som stannar längs vägen för att vila.

Spaning

I uppdraget ingår att bedöma hur behovet av säkra uppställningsplatser längs större vägar förväntas utvecklas, analysera vilka nyttor, kostnader och andra konsekvenser som en utbyggnad av säkra uppställningsplatser längs större vägar är förknippad med samt möjliga affärsmodeller som kan främja en tillräcklig utbyggnad.

I uppdraget ingår vidare att i samband med planering av ny infrastruktur och ombyggnationer samt i samband med trimningsåtager i vägnätet planera åtgärder som underlättar för en privat etablering av säkra uppställnings-platser i anslutning till vägnätet. I uppdraget ingår också att se över vilka utökade möjligheter den nya kameraövervakningslagen har för en ökad säkerhet i detta sammanhang. Dessutom ingår i uppdraget att se över och kostnadsuppskatta åtgärder som bidrar till att höja säkerheten på övriga rast- och uppställningsplatser efter vägnätet. I denna del ska Trafikverket redogöra för hur detta påverkar övriga prioriteringar i den nationella planen för utveckling av transportinfrastrukturen. Vid planering ska utgångspunkten vara att utbyggnaden bidrar till att Sverige uppfyller de mål som framgår i TEN-T-förordningen.

Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med andra berörda myndigheter, försäkrings- och branschföreträdare.

– Det här är en del av regeringens arbete med att skapa ordning och reda på vägarna. Säkrare uppställningsplatser är också något som transportbranschen efterlyst. Trafikverket får därför nu i uppdrag att se över vilka åtgärder som behövs för att underlätta utbyggnaden av säkra uppställningsplatser, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Trafikverket ska inom ramen för uppdraget genomföra en översyn av hur bristen på säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar kan bli bättre. De ska bland annat analysera kostnader och se över affärsmodeller samt se över och kostnadsuppskatta åtgärder som bidrar till att höja säkerheten på övriga rast- och uppställningsplatser efter vägnätet.

Uppdraget sträcker sig fram till utgången av Nationell infrastrukturplan för perioden 2018–2029 och Trafikverket kommer att årligen redovisa till Näringsdepartementet hur utvecklingen fortskrider.

Problematiken med diselstölder och internationella stöldligor uppmärksammades även under årets Almedalsvecka.

– Varje år stjäls tusentals kubikmeter diesel, något som kostar bara Sveriges maskinentreprenörer uppskattningsvis en halv miljard om året, då tillkommer andra drabbade branscher, som lantbruk och åkerier. Mörkertalet är högt, många väljer att inte anmäla, eftersom ersättningsbeloppen är låga och polisen nästan alltid omedelbart lägger ner undersökningarna på grund av brist på bevis. Det krävs ett systematiskt samarbete mellan branscher och myndigheter, tillsammans med en kartläggning av stöldligorna som klargör var de finns, vilka de är och vem som tar hand om stöldgodset, sade Hampe Mobärg, vd för Maskinentreprenörerna, på onsdagen i samband i med ett Almedalsseminarium om dieselstölder. Vid seminariet medverkade riksdagsledamoten Johan Hedin från justitieutskottet, tillsammans med representanter från bland andra försäkringsbranschen, Bil Sweden, Lunds Tekniska Högskola och Åkeriföretagen.

 

#TAGG / #TAGG2 / #TAGG3

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER