Svante Hagman har suttit ett år på posten som ordförande i Sveriges Bygggindustrier.

Foto: Sveriges Byggindustrier

Svante Hagman - ett år som ordförande för Sveriges Byggindustrier

Hallå där! Svante Hagman, som suttit ett år på posten som ordförande i Sveriges Byggindustrier, bransch- och arbetsgivarorganisationen med cirka 3 200 medlemsföretag.

Spaning

Hur har första året på posten varit?

– Det har varit väldigt bra. Jag började året med en intensiv rekryteringsprocess för att hitta en ny vd, och resultatet är jag väldigt nöjd med. Catharina Elmsäter-Svärd gör ett utmärkt jobb.

Utifrån ditt perspektiv – vilka är de största utmaningarna som byggbranschen står inför, om man ser till infrastruktur, väg och järnväg?

– Vi har varit inne i en positiv byggkonjunktur. Sverige har lyckats satsa pengar på infrastruktur, men branschen måste möta det resursmässigt genom att rekrytera folk och utbilda ny personal så att vi får in fler människor. Vi jobbar med detta. En annan stor fråga är sund konkurrens. Företag ska ha möjlighet att konkurrera på lika villkor. Det är viktigt att de regler som finns följs och tillämpas. Alla måste jobba för detta. Beställarna måste sätta sina regler och se till att följa dem, och vi som är i branschen måste följa upp att de som jobbar för oss gör rätt. Det finns en ny lag som trätt i kraft som gör att skatt inte längre går att betalas in i en klumpsumma. Det måste ske individuellt för varje anställd vilket gör att det går att se att företagen gör rätt. En samverkan mellan många aktörer är betydelsefull.

Vad ser du kommer hända framöver?

– Fri rörlighet gällande arbetskraft från andra länder är en viktig fråga. Vi har fått några saker på plats och är på rätt väg. För oss som bransch har attraktiva kollektivavtal hög prioritet.

Vad ska ni inom Sveriges Byggindustrier satsa på närmast?

– Vi har ett utvecklingsprojekt med Seco och Byggnads som går ut på att flytta större frågor ut till företagen. Tanken är att de ska få större möjlighet att förhandla med fackklubbarna. Det ger en bättre koppling till verksamheten och större chans att komma överens lokalt. En annan viktig fråga är att Sverige växter. Vi ska vara elva miljoner invånare 2025 och vi måste satsa på infrastruktur och bostäder. Vi vill kunna påverka att vi har en fungerande marknad.

Hur har ni reflekterar kring den nationella infrastrukturplanen som regeringen lagt?

– Positivt. Det är en viktig motor hur vi rör oss mellan arbete och hemmet. Jag kan tycka att när man ändå satsar så mycket pengar, och med tanke på att Sverige har så god ekonomi, så skulle man vågat satsa ännu mer. Det är inte många fler projekt i den här planen i jämförelse med den förra.

Det finns några snackisar inom branschen, så som #metoo, säkerhetsfrågor, den nationella planen och rekryteringar. Vilka frågor är viktigast tycker du?

– Det går inte att gradera. Metoo-frågorna är jätteviktiga och branschen mår bra av mångfald. Det är betydelsefullt att jobba med detta och det inkluderar även nyanställningar från andra länder. Jag tycker att branschen delvis svarat upp mot de krav som kom i höstas och jag hoppas att #metoo sätter spår och att frågorna följs upp.

Vad har varit roligast att jobba med under året som gått?

– Att få in Catharina som vd. Hon och ledningen i Sveriges Byggindustrier har verkligen motsvarat mina förväntningar och det är så roligt att jobba när styrelsearbetet fungerar bra.

#branschfolk

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER