De myndigheter som är beställare av vägarbeten har ett stort ansvar för säkerheten. Men det finns en tendens att man vill skjuta ifrån sig det ansvaret enligt Göran Fredriksson på SBSV.

Foto: Fredrik Schlyter

Målet - Säker arbetsmiljö för vägarbetare

SBSV jobbar mot målet att det ska vara lika säkert att jobba på vägen som någon annanstans. Med bättre kunskap hos entreprenörer och tydligare regler från Trafikverket och Arbetsmiljöverket kan säkerheten förbättras.

Spaning

Sveriges branschförening för säkrare vägarbetsplatser, SBSV, kom till 2014 eftersom behovet av att samla sig inom branschen är stort. Föreningen jobbar för att stärka entreprenörernas, och framförallt vägarbetarnas, intressen – ofta i samtal med Trafikverket.

Viktiga frågor för medlemmarna är framför allt säkerhet vid vägarbetsplatser där trafikanordningar sätts upp.

Göran Fredriksson, som är företrädare för föreningen, poängterar hur viktigt det är att Arbetsmiljöverket och Trafikverket är tydliga i sina regler vad gäller krav på utbildning och kompetens hos dem som jobbar på vägarna. De regler som finns tenderar att i första hand fokusera på trafikanternas säkerhet. De anställda ansvarar arbetsgivaren för.

Det behövs dialog, uppdatering och revidering kring regelverken, men SBSV känner att responsen från Trafikverket är rätt trög.

Sbsv

Göran Fredriksson

– Våra frågor har legat länge utan att det händer något. Vi vill dels förtydliga och förändra kompetenskraven men även att Trafikverket utför fler kontroller av trafikanordningar. Används de inte rätt så måste den som gjort fel åläggas med vite, annars händer det inget. Folk ska inte behöva dö på grund av fel som enkelt och billigt kan åtgärdas.

För att öka kunskapen har föreningen tagit saken i egna händer och är med och startar en utbildning för trafikingenjörer i Örebro, något som helt saknats sedan några år tillbaka.

- Ofta är det mindre kommuner som har de största bristerna i säkerhet. Där finns inte kompetensen. De främsta problemen är just okunskap och ofta viljan att spara pengar.

Vägarbeten är en konkurrensutsatt marknad. Enligt Göran Fredriksson finns det tyvärr entreprenörer som prioriterar fel och sänker sitt pris på bekostnad av säkerheten.

Han säger också att beställaren, som ofta är en myndighet eller kommun, har ett stort ansvar, men det finns en tendens att man vill skjuta ifrån sig det.

- Trafikverket och kommuner behöver se över hur de utformar upphandlingar. I Norge hamnar exempelvis kostnaderna för trafikanordningar utanför en upphandling har det sagts. Det är ett bra sätt för att gemensamt mellan beställare och byggentreprenör hitta säkra utformningar för en vägarbetsplats. Vi ska inte hålla på och konkurrera om säkerheten.

Det råder också bristande kunskap i bland annat val av lämpliga skydd samt montering av längs- och tvärgående skydd. Görs det inte på rätt sätt kan skydden snarare stjälpa än hjälpa.

– Det finns exempel där skydd som ska styra gående använts i blandad trafik. Kör du på ett sånt galler så trycker du det bara framför dig in i arbetsområdet och det kan bli stora skador, säger Göran Fredriksson, företrädare för föreningen.

Det är vanligt att fel slags skydd sätts upp mellan arbetare och trafik eller att barriärelement inte kopplas ihop alls.

– Vi gjorde ett test där vi kolliderade med en vanlig barriär som var hopkopplad respektive inte hopkopplad. Det sistnämnda blir förödande för både den som kör och den som jobbar, säger Göran Fredriksson.

SBSV jobbar kontinuerligt med att informera och utbilda medlemsföretagen i frågor kring arbete på väg så att de i sin tur kan sprida kunskap vidare bland anställda.

– De krav som finns idag räcker inte. Över 70 procent av de anmärkningar som görs är på längst- och tvärgående skydd. Så har det varit i flera år. Det behöver finnas någon med kunskap som ansvarar för att trafikanordningar sätts upp och placeras rätt, någon som är auktoriserad.

Göran Fredriksson menar också att trafikskolorna spelar en stor roll när det kommer till kunskap i hur trafikanter ska köra i ett vägarbetsområde. Rätt kunskap kring exempelvis vägmärken kan vara avgörande när det gäller säkerheten för både dem som arbetar på vägen och för bilisterna.

– Vi vet att det brister här idag och att det också finns ett ökande problem med aggressiva attityder hos trafikanter.

Trafikanordning

Tillfällig skyltning, trafiksignaler, väginformation, bommar, farthinder och barriärer är exempel på trafikanordningar.

Trafikanordningar används för att styra trafikanter, förenkla framkomlighet och förbättra säkerheten för både trafikanten och arbetsplatsen genom att begränsa framkomlighet eller för att leda om trafiken.

Trafikanordningar används vid vägarbeten, stora evenemang och event där trafiken påverkas.

Olyckor vid vägarbeten

Polis och sjukvård rapporterar till Trafikverket bland annat om trafikolyckor med personskador där vägarbeten varit en aspekt.

Under 2016 skedde 89 sådana olyckor varav två med dödlig utgång.

Under 2017 skedde 93 stycken, varav ingen var en dödsolycka.

Med reservation för ett mörkertal i statistiken då olyckor inträffade på förbiledning eller omledningsväg inte är representerade. Omledning beror oftast på ett pågående vägarbete.

Källa: Transportstyrelsen

#säkerhet / #arbetsmiljö / #vägar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER