Stefan Löfven ger Norrbotniabanan tummen upp.

Foto: Patrick Trägårdh

Norrbotniabanan - en nationell satsning

Norrbotniabanan är en långsiktig och hållbar transportlösning inte bara för norrland utan för hela Sverige. Det var ett av budskapen från stadsminister Stefan Löfven och Tomas Eneroth när Norrbotniabanan invigdes.

Spaning

Inför över 90 gäster från kommuner, regioner, organisationer och näringsliv i Västerbotten och Norrbotten tog Stefan Löfven och Lena Erixon ett symboliskt spadtag i Ersmark strax norr om Umeå med hjälp av var sin grävmaskin.

– Är vi verkligen här? Det undrade Erik Bergqvist, regionrådet i Västerbotten, som väntat på den här dagen i över 30 år.

Jodå, såväl stadsministern Stefan Löfven som infrastrukturministern Tomas Eneroth och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon, bekräftade att dagen för en efterlängtad transportlösning, Norrbotniabanan, äntligen blivit verklighet.

– Idag är det en historisk dag, sa Stefan Löfven och poängterade hur en satsning på infrastrukturen i norra Sverige är avgörande för näringslivet och arbetsmarknaden inte bara i Norrland utan för hela Sverige.

Enligt stadsministern ska en utbyggnad av infrastruktur inte bara handla om att öka möjligheten att ta sig till och från Stockholm.

– Människor vill obehindrat kunna pendla till den delen av landet man kallar hemma.

Tomas Eneroth var också entusiastisk inför Norrbotninabanan

– Det är en fantastisk nationell satsning. Jag är smålänning men jag säger också; Äntligen!

Under det arbete som gjorts för att ta fram den nationella planen för vägar och infrastruktur 2018–2029 berättade Tomas Enereroth att det i dialog med olika geografiska delar av landet hade varit mycket tydligt att hela norra Sverige var överens om att Norrbotniabanan var en av de viktigaste infrastrukturella satsningsområdena.

Beskedet om satsningen på Norrbotniabanan har enligt Tomas Enereroth tagits emot positivt av så väl Norge som Finland, då Norrbotniabanan skapar en möjlig transportled genom Sverige till Europa och Barentsregionen. Även transportnäringens miljöpåverkan betonades som ett starkt argument för Norrbotninabanan som en långsiktig och hållbar transportlösning.

Angående transportnäringens klimatpåverkan berättade generaldirektör Lena Erixon också hur Trafikverket arbetar för att sänka påverkan av fossila utsläpp genom att ställa krav på sina uppdragstagare men även uppmuntra initiativ genom att till exempel ge bonus för entreprenörer som kan sänka Co2 påverkan.

Trafikverket arbetar just nu med uppdraget att planera järnvägssträckningen mellan Umeå och Skellefteå. Den första milen mellan Umeå och Dåva är klar med reservationen att det finns ett överklagande på grund av bullernivåer förbi Tavelån.

Platsen för spadtaget hölls på Norrbotninabanans första entreprenad; En 3,8 kilometer lång väg som ska säkerställa att tillgängligheten till området på Ersberget i Umeå inte begränsas då järnvägsprojektet startar.

Norrbotniabanan

Bansträckning: 27 mil Umeå–Luleå

Kostnad: Enligt Trafikverkets kalkyl 2015, är kostnaden 30 miljarder (+- 4) i prisnivå 2015

Transportkostnader: Beräknas sänkas med 30 %.

Kopplar samman: Botniabanan, Malmbanan, Stambanan, Haparandabanan och det finska järnvägsnätet.

Internationell länk: Mellan Europa och Barentsregionen.

Nationell plan för infrastruktur 2018-20129: Investeringar i järnvägssystemet som nämns är Norrbotniabanan, Sydostlänken, dubbelspårsutbyggnaden längs Ostkustbanan, samt en utökad satsning på åtgärder för långa godståg. Anslaget till drift och underhåll av järnvägen ökar

#spår / #framtid / #miljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER