Sedan 2011 har Karlskoga kommun prioriterat framkomligheten till förskolor.

Foto: Schutterstock

Jämställd snöröjning - varför då?

Nu planerar kommunerna arbetet inför vinterns säsong. På några håll i landet har man valt att lägga till en aspekt – jämställdhet. För att alla ska ha samma möjligheter att ta sig fram på gator och torg.

Spaning

Karlstad, Botkyrka, Umeå, Huddinge och Stockholm har följt efter, men det var Karlskoga som var först ut med att tänka nytt kring hur vägarna plogas vintertid, och varför man gör den prioritering man alltid gjort.

Sedan 2011 har kommunen valt att först ploga fram till förskolor. Efter det skapas framkomlighet till stora arbetsplatser där många kvinnor jobbar, som till exempel lasarettet. Därefter snöröjs gång- och cykelvägar som leder fram till skolor och sedan vanliga gång- och cykelvägar och bilvägar.

privat

Liv Hellquist

– Fler kvinnor än män cyklar och går till jobbet. Det har vi sett när vi tittat på en undersökning som kartlagt resevanor. Och det är svårare att gå i tio centimeter snö än att köra bil. Framförallt om du dessutom styr en barnvagn, vilket det oftast är kvinnor som gör, säger Liv Hellquist, chef för mark och planeringsavdelningen på Karlskoga kommun.

Tankarna kring ämnet började gro under en av de årliga jämställdhetsutbildningarna som alla politiker och tjänstemän inom kommunen går kontinuerligt.

– Vi funderade över om jämställdhet går att få in i alla verksamheter och det var någon som sa "´Ja men inom snöröjning går det väl ändå inte´." Så vi tog det som ett experiment och kom fram till att det visst går. Anledningen till att vi tidigare alltid plogat ringleder och större vägar först är för att vi har gjort så tidigare, men inte funderat över varför.

De håller koll på sig själva så att planen efterföljs och det fungerar väldigt bra. Entreprenörerna fick sig en tankeställare i början när de skulle prioritera om, men det är samma ytor som ska plogas – bara i en annan följd.

Den jämställda snöröjningen har inte medfört några större kostnader än tidigare. Snarare sparar samhället pengar anser Liv Hellquist.

– Genom att ploga så här så undviker vi olyckor. Är inte cykelbanor snöröjda så cyklar folk på vägarna istället, vilket är mycket farligare.

Efter att Karlskoga kört igång med sin nya plan hörde andra kommuner av sig och var nyfikna på att ta efter.

Stockholms stad har i flera år arbetat med jämställd snöröjning med fokus på gång- och kollektivtrafik. Vintern 2016 och 2017, när det plötsligt kom mycket snö, fick kommunen stor kritik för att all snöröjning kollapsade, och arbetssättet fick ta en del av skulden.

Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén menade att det inte gick att skylla på den jämställda snöröjningen, för den hade inte ens följts. Ingenting fungerade som det skulle, och ingen visste varför.

I mars 2018 skrev Daniel Helldén en debattartikel, publicerad i DN, där han konstaterade att nya avtal ska börja gälla kommande vinter, avtal vilka han anser ska fungera bättre. Han förklarade också att trafikkontoret fått förändrade uppdrag. ”De testar nya och bättre sätt att snöröja smala gångvägar och trottoarer där det är trångt mellan parkerade bilar och husväggar. På Norr Mälarstrand och Sankt Eriksgatan provas sopsaltning av gångbanor respektive trottoarer, och jag tycker det ser mycket lovande ut.”

I Karlskoga fortsätter utvecklingen av att snöröja för allas framkomlighet.

– Vi har fått pengar så att långtidsarbetslösa ska kunna sysselsätta sig och handskotta vid busshållplatser och busskurer. Det bildas ofta en snövall där som är svår att få bort när det plogas, så det här blir en jättebra lösning, säger Liv Hellquist.

Jämställd snöröjning

Kvinnor går, cyklar och åker mer kollektivtrafik än män, som åker bil.

Tre gånger fler gångtrafikanter skadas i singelolyckor på grund av halka och de flesta av dem är kvinnor.

Vård och produktionsbortfall kostar fyra gånger mer än vinterväghållningen.

Vid jämställd snöröjning prioriteras vägar fram till förskolor och skolor. Stora arbetsplatser, där kvinnor jobbar samt gång- och cykelvägar. Sedan snöröjs resten av vägnätet. Det är inte dyrare att snöröja i den ordningen och det ger större tillgänglighet för alla.

Källa: Karlskoga kommun

#kommun / #vägar / #mångfald

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER