Genom att samarbeta och fråga sina medarbetare vad de har för förslag gällande en bra arbetsmiljö, men också be dem berätta vilka förväntningar som finns på cheferna, kan en dialog uppstå vilket gör det lättare att bedriva ett ledarskap.

Foto: Svante Örnberg

Mindre stress - inte bara chefens ansvar

Det är oftast okunskap och en tro på att en chef ska lösa allt själv som skapar ohållbara arbetssituationer. En mellanchef har dessutom krav på sig både från ledningen och från anställda.

Spaning

– Som mellanchef blir du klämd från alla håll, som en hamburgare, säger Dan Hasson som forskat och doktorerat i stresshantering och hälsopromotion och även skriver böcker i ämnet.

Faktum är att arbetsmiljölagen säger att det är alla anställdas ansvar att se till att arbetsmiljön fungerar på ett företag – inte bara chefens.

-Dan Hasson menar att en god arbetsmiljö inte bara skapas på initiativ av en chef – det är fel väg att gå. Att involvera medarbetarna och be dem om förslag på lösningar är mycket mer hållbart.

Det är vanligt att som chef gissa sig fram till en lösning på vad som ska göras för att skapa en god miljö

- Och gissar man rätt så är ju det bra, men det är mycket ansvar som läggs på chefen. Säg att du har två vägar att gå – antingen gissar du vad alla behöver eller så ber du dina anställda att berätta vad de vill och sedan utgår du från det. Vilken väg väljer du?

Dan Hasson menar att problemet är att många inte ens är medvetna om det andra alternativet, för de är så vana att ta ansvar över frågan. Tydliga ramar för arbetssätt är viktiga. Är den organisatoriska strukturen otydlig så blir det enligt honom svårt att fungera som chef, och är verksamhetens mål otydliga så uppstår lätt stress.

– Vissa blir peppade av att ha det stressigt medan andra inte klarar av det. Vad som händer i kroppen när vi blir stressade är egentligen inte relevant. Det är så individuellt hur vi tacklar det, men ingen pallar att ha det så för jämnan.

Dan Hasson menar att stress kan minskas väsentligt genom att en person slipper ta ansvar över allt. Genom att samarbeta och fråga sina medarbetare vad de har för förslag gällande en bra arbetsmiljö, men också be dem berätta vilka förväntningar som finns på cheferna, kan en dialog uppstå vilket gör det lättare att bedriva ett ledarskap.

– Chefen kan samla in förslagen och se vilka som är rimliga att gå vidare med.

#arbetsmiljö / #säkerhet

Tre sätt att hantera stress

Vila: Lär dig att varva ner. Återhämtning är jätteviktig och att kunna sova på nätterna är avgörande. Se till att ha en vilobuffert för att kunna klara av stressiga situationer.

Styr din situation: Försök skaffa dig ett sunt förhållningssätt till din situation. Känner du att du måste göra allt själv på jobbet? Det förhållningssättet kan bli besvärligt när du inte har energi vilket då kan bryta ner dig. Utgå istället från hur du vill må när du går hem från jobbet och ha det som utgångspunkt.

Jobba utifrån mål: Istället för att se allt som är jobbigt, vänd på resonemanget och fråga dig själv vad du vill istället. Fokusera på det. Finns inga mål i verksamheten är det svårt att göra rätt. Vet man åt vilket håll man ska, och hur man ska ta sig dit, så blir arbetet enklare. Målen sparar energi.

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER