Chefer, medarbetare, kund och leverantörer, ställer olika krav på platschefen som förväntas kunna hålla många bollar i luften. Nu undersöks deras psykosociala arbetsmiljö.

Foto: Patrick Trägårdh

Kartlägger platschefens stress

Byggbranschens platschefer är en yrkesgrupp som förväntas hålla många bollar i luften med krav från såväl chefer, medarbetare och leverantörer. Hur ser deras arbetssituation ut och hur mår de egentligen?

Spaning

Just nu utför Arbetsmiljöverket inspektioner inom byggbranschen med fokus på platschefens den psykosociala miljö. Ett arbete som påbörjades i mars och som kommer att sträcka sig fram till sommaren 2019.

Lena Lindskog, projektledare på Arbetsmiljöverket, menar att den här gruppen lätt blir bortglömd och kommer i kläm på flera olika sätt. Mellancheferna saknar ofta skyddsombud som kan föra deras talan i arbetsmiljöfrågor och de hinner sällan prata för egen sak.

– När vi gör inspektioner tittar vi mest på arbetstagarnas situation, men i det här projektet har vi fokuserat på att även chefen är en arbetstagare. Många platschefer uppskattar att vi nu fokuserar på deras arbetsmiljö, säger hon.

Med krav, både från högre chefer, men också från anställda och entreprenörer blir mellanchefsjobbet ofta en roll där många bollar ska hållas i luften.

– Vi tittar på hur många anställda platschefen har ansvar för. Har de flera roller? Får de stöd och hjälp i sitt arbete? Jobbar de övertid, och hur mycket i så fall? Människor klarar att hantera stress, men inte under hur lång tid som helst. Det här är ett sätt att se om arbetsgivarna har rutiner för att förebygga och hantera om det finns en ohälsosam arbetsbelastning. Det viktigaste är att företag jobbar proaktivt med frågan.

Det finns många fördelar med att inspektionerna görs, menar Lena Lindskog. Det är inte bara nyttigt för platscheferna, utan även för deras chefer.

– Vi ställer inte bara krav på förbättringar om vi hittar brister, utan inspektörerna kan ofta tipsa om goda exempel. När problem uppstår är det oftast inte för att arbetsgivaren inte vill att det ska gå rätt till, utan för att de inte vet hur de ska göra. Det finns en okunskap hos många företag i dessa frågor.

Cheferna ska dessutom känna till hur de ska förebygga och agera mot kränkande särbehandling.

– Det förekommer hårda ord på arbetsplatserna, och i och med våra inspektioner närmar vi oss den frågan på ett nytt sätt eftersom vi pratar med personer på plats.

Det övergripande syftet med inspektionerna av den psykosociala miljön är att kontrollera att arbetsgivarna kan förebygga ohälsosam arbetsbelastning för sina platschefer.

– Vi ska orka jobba länge och det här är en hälsofråga. Att ha bra arbetsmiljö som inte gör oss sjuka eller skadar oss, samt att trivas på jobbet är en förutsättning. Vi ser att det finns riskfaktorer, men även sätt att förebygga dem på genom förebyggande arbetsmiljöarbete, rätt stöd och rätt arbetsbelastning.

I projektet ingår även inspektioner av den fysiska arbetsmiljön samt riskområden som asbest- och kvartsdamm. Arbetet påbörjades i mars och avslutas sommaren 2019.

#arbetsmiljö / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER