Text

Foto: Pixabay

Ny FN-resolution om automatiserade vägfordon

I mitten av september deltog representanter från Näringsdepartementet och Transportstyrelsen i möten med FN:s arbetsgrupp för trafiksäkerhet. Bland annat slutförhandlades och antogs en resolution om införande av högt eller fullt automatiserade fordon i vägtrafiken.

Spaning

Representanter från Näringsdepartementet och Transportstyrelsen i möte med FN:s arbetsgrupp för trafiksäkerhetFoto: Michalis Adamant

Sverige är världsledande vad gäller lösningar för trafiksäkerhet och ligger i framkant när det gäller uppkopplade och automatiserade fordon. Uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon och system har potentialen att radikalt förändra vårt transportsystem, vår innovationsutveckling och vår arbetsmarknad. Tekniken kan på sikt också ge nya möjligheter till mobilitet och transporter i glesbygd samt för personer som har begränsade möjligheter till egna transporter idag.

I mitten av september deltog representanter från Näringsdepartementet och Transportstyrelsen i möten med FN:s arbetsgrupp för trafiksäkerhet. Bland annat slutförhandlades och antogs en resolution om införande av högt eller fullt automatiserade fordon i vägtrafiken. Resolutionens syfte är att erbjuda de stater som anslutit sig till någon av FN:s vägtrafikkonventioner vägledning, när det gäller ett säkert införande av sådana fordon i trafiken. Resolutionen ska utgöra ett komplement till konventionerna, och innehåller bland annat rekommendationer när det gäller vad ett automatiserat körsystem ska behärska. Särskilt viktigt är trafiksäkerhet och ett säkert samspel med andra trafikanter, med hänsyn till gällande trafikregler.

Utvecklingen inom området ställer både beslutsfattare, myndigheter och berörda branscher inför nya frågeställningar där utvecklingen måste ske i samklang med det internationella regelverket. Därför är det glädjande att arbetet gett resultat för en gemensam syn på automatiserad körning.

Harmoniserade skyltar och signaler kommer att vara en del av utvecklingen av automatiserade funktioner i fordonen. Och när det gäller skyltar och signaler pågår ett stort reformarbete som beräknas vara klart under 2019.

Källa: regeringen.se

#Teknik / #framtid / #utveckling

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER