Svevias inspektionsbilar på driftområde Umeå körs på vätgas och är helt fossilfria.

Foto: Nina Munter

3000 mil väginspektion med nollutsläpp

Utanför vägstationen står två inspektionsbilar som helt drivs av vätgas. Dagligen körs bilarna av Svevias arbetsledare när de utför sina väginspektioner av Trafikverkets driftområde Umeå.

Spaning

– De är helt fossilfria och restprodukten eller avgaserna kan man säga, som kommer ut är rent vatten. Om man tar med sig en flaska kan man fylla den med vattnet som kommer ur bilens avgasrör – och dricka det. Jag har provat, säger Mattias Persson, som är en av de arbetsledare som dagligen kör en av de vätgasdrivna inspektionsbilarna i samband med att han ska ut och inspektera vägar.

Driftområde Umeå sträcker sig från södra länsgränsen upp till rastplatsen vid Marsjön och inåt landet fram till Vännäsby. Den stora pulsådern för pendlare och transporter är E4 som binder samman orterna längs norrlandskusten och E12 som går från kusten och sedan över till Norge. Svevias uppdrag är att vintertid att snöröja och halkbekämpa, sommartid att utför löpande underhåll.

– Vi är ute varje natt. Det är vägtemperaturen som är intressant, och det sitter mätare i vägarna som skickar information till oss. berättar Mattias Persson.

Vätgasbilarna har en räckvidd på 50 mil och tankas med vätgas som görs om till el som sedan driver motorn. Prognosen för bilarnas körsträcka är 3000 mil per år och bil. Det blir en besparing på cirka 10 ton utsläpp för Svevias båda vätgasbilar.

- Vårt driftområde omfattar 174 mil väg, så vi har en stor arbetsplats. Vintertid blir det fler inspektioner för att mäta friktion och kontrollera snödjup.

I samband med upphandlingen av Driftområde Umeå valde Trafikverket att lägga in en CO2-bonus, för att stimulera innovationer och användningen av ny teknik. Vilket blev en anledning för Svevia att satsa på två vätgasbilar på driftområdet.

Det finns också krav från regeringen som motiverar till att hitta alternativ till traditionella drivmedel. Kravet från regeringen är att Sverige om två år ska ha minskat utsläppen av växthusgaser med 40 procent jämfört med 1990.

Tankstationen har levererats av Oazer, ett Umeåbaserade innovationsföretag som utvecklar och erbjuder skalbara och mobila tankstationer för vätgas.

#miljö / #teknik / #underhåll

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER