Kvartsdamm och andra små dammpartiklar kan långsamt, men utan tidiga symptom, orsaka allvarliga lungsjukdomar.

Foto: Schutterstock

Kräver sänkta gränsvärden för kvartsdamm

Arbetsmiljöverket borde sänka gränsvärdet för kvartsdamm. Det kravet kommer Byggnads med i samband med sin årliga arbetsmiljövecka som fokuserar på riskerna med damm.

Spaning

Damm och kvartsdamm kan orsaka svåra lungsjukdomar. Ett av problemen är det långsamma förloppet med symptom som kan komma smygande efter 20-30 år. Därför menar Byggnads att det är viktigt att skapa förutsättningar för utsatta arbetsgrupper att skydda sig mot det farliga dammet.

I arbetsmiljöer där det finns damm och kvartsdamm finns risk att dra ner mycket fina partiklar, långt ner i lungorna. En del av de partiklarna, kristallint kvartsdamm, orsakar lungproblem som silikos/stendammslunga, KOL och lungcancer.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet riktar Byggnads och Hjärt- Lungfonden fokus mot Arbetsmiljöverkets gränsvärden och den frekventa bristen på skyddsåtgärder mot damm och kvartsdamm. För att minska riskerna och förbättra chanserna för byggnadsarbetare – och andra – att kunna arbeta fram till pensionen och leva åtminstone genomsnittligt länge, kräver de att:

  • Arbetsmiljöverket sänker gränsvärdena för damm och kvartsdamm
  • Arbetsgivarna tillhandahåller skyddsutrustning och ser till att den används.
  • Spirometri ska användas vid alla hälsoundersökningar för riskyrken för att tidigt upptäcka tecken på lungsjukdom, behandla och stoppa skadligt arbete med damm och kvartsdamm.

– Om inte arbetsgivare och myndigheter som Arbetsmiljöverket tar faran med damm och kvartsdamm på allvar riskerar vi att på sikt se en ökning av arbetsmiljörelaterade dödsfall. Alla ska kunna se fram emot en trygg och frisk ålderdom och vi kan inte ha något annat än en nollvision, säger Johan Lindholm, Byggnads ordförande.

#arbetsmiljö / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER