Många byggnadsarbetare drabbas av vibrationsskador helt i onödan. Teknik för mindre påverkan av vibrationer finns.

Foto: Hilti

Teknik för vibrationsfria maskiner finns

Vibrationsskador är den vanligaste arbetsskadan i byggbranschen. Helt i onödan. Både kunskap och teknik finns för att kunna minimera livslånga skador med värk och så kallade "vita fingrar" som många i branschen drabbas av.

Spaning

rise

Hans Lindell, projektledare, RISE

- Det finns ingen naturlag som säger att maskiner måste skaka och vibrera och skada människor. Och det är de maskinprototyper som vi tagit fram ett bevis på, säger Hans Lindell som är projektledare i ett forskningsprojekt för att minimera vibrationsskador som drivits sedan 2015.

I Sverige arbetar 300 000 personer med vibrerande verktyg mer än 2 timmar om dagen. Något som kan orsaka livslånga besvär. Vanligast är nedsatt känsel, attacker med nedsatt blodflöde i fingrarna (”vita fingrar”) och försämrad gripkraft i händerna. På många arbetsplatser upplever 30 - 70 % av personalen problem med vibrationer.

Enligt en rapport från AFA-försäkring är vibrationsskador den vanligaste arbetssjukdomen. Drabbade yrkesgrupper finns framförallt inom byggbranschen och industrin, där många arbetar med maskiner som vibrerar eller slår kraftigt. 

Men det behöver inte vara så. Det finns tekniker som avsevärt minskar vibrationer och det finns kunskap om hur man kan undvika skadorna. Sedan 2015 har forskningskoncernen RISE IVF, drivit ett projekt för att avsevärt minska risken för vibrationsskador.

- Vi har utvecklat lågvibrerande maskinprototyper, till exempel mutterdragare och mejselmaskiner, som visar på en avsevärd minskning av vibrationerna. Nu är målet att vidareutveckla prototyperna så att den nya tekniken kan användas vid serietillverkning i industrin och säljas på en internationell marknad. Efterfrågan på lågvibrerande maskiner ska också höjas genom ökad medvetenhet kring vibrationers skadlighet.

I den fas där projektet nu befinner sig ska de framtagna prototyperna användas i industriell produktion. På Volvo ska en hel produktionslina använda mutterdragare och nya mothållsnycklar. På byggsidan kommer prototyper av till exempel stampar att användas på Skanskas och NCCs byggen

- Vi vill skapa en medvetenhet om att det går att lösa det här problemet och på så sätt skapa en efterfrågan på maskiner som ger minskade påverkan av vibrationer. Det är först då det kommer att skapas en förändring av tillverkningen av de här maskinerna.

Vibrationsskador

  • Långvarig vibrationsexponering är skadlig för handens vävnader, mångårig vibrationsexponering kan ge olika typer av handproblem.
  • Vanligast är nedsatt känsel, kärlkramp i fingrarna (”vita fingrar”) och försämrad gripkraft i händerna (the ”Hand-Arm-Vibration Syndrome” – HAVS).
  • Tiden för att utveckla besvär vid vibrationsexponering varierar mycket mellan olika individer
  • Skadan är ofta kronisk och kan inte åtgärdas när den en gång har uppstått.
  • Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsmiljö 2017 visar att snickare, murare och anläggningsarbetare var de yrkesgrupper där högst andel av de sysselsatta, närmare sju av tio, varit utsatta för vibrationer från handverktyg.

 

RISE Research Institutes of Sweden

Forskningsinstitut: Ett oberoende, statligt forskningsinstitut och innovationspartner.

Internationell samverkan: Vill i internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

Erbjuder unik expertis: 2 300 medarbetare som driver och stöder alla typer av innovationsprocesser och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster

#arbetsmiljö / #Teknik

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER