Älvsborgsbron är en viktig trafikled för transporter och pendlare i Göteborg. Nu ska den renoveras.

Foto: Pixabay

Effektiv renovering av Älvsborgsbron

Genom att dissa den traditionella statiska lösningen och välja ett mer dynamiskt arbetsätt kortas de trafikstörande arbetsmomenten från nio till tre månader.

Spaning

Älvsborgsbrons betongkonstruktion under körbanorna behöver repareras. Bron ska också få en ny beläggning. Initialt skulle de trafikstörande delarna projektet med delvis avstängda körfält ta sammanlagt nio månader.

- Efter en översyn av konsekvenserna av vad det praktiskt betyder för näringslivet i regionen och alla andra som använder bron så gjorde vi ett omtag och ville hitta en mer effektiv lösning, säger Erik Lööv som är Trafikverkets chef för underhåll i Väst.

Och det lyckades. Det som tidigare såg ut att ta nästan trekvarts år med trafikpåverkande arbeten är nu kortat till tre sommarmånader.

- I stället för en traditionell statisk lösning för broavstängningar har vi valt ett arbetsätt som är mer dynamiskt.

Lösningen består av flera delar som tillsammans ska göra arbetsprocessen kortare. Fler resurser tillsätts och arbetet kommer att utföras dygnet runt i tre-skift vilket avsevärt förkortar arbetstiden.

- Men det handlar också mycket om logistik, att det inte kommer att vara en statisk lösning utan att den anpassas för att optimera arbetet och minimera trafikpåverkan. Om vi dagtid har två körfält öppna kan det under vissa nätter när det är lite trafik utökas till enbart ett körfält om det behövs.

Underhållsarbeten på broar är helt nödvändiga för att förlänga broars livslängd och minska risken för akuta fel.

– Vi är stolta över att kunna presentera den här lösningen för näringslivet och alla trafikanter. Vi har hittat en nivå som är väl avvägd mellan samhällskostnader och störningar och kravet vi har på att få ut mesta möjliga för vår skattefinansierade verksamhet.

#bro / #underhåll / #trafikverket

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER