Tillbud med redskap som lossnar från arbetsmaskiner är vanliga. Riskerna kan minimeras med enkla säkerhetsrutiner.

Foto: Markus Marcetic

Arbetsfordon med redskap - checklista för säkerhet

Minst en gång i månaden sker tillbud med redskap som lossnar från arbetsmaskiner. Med säkerhetsrutiner för både maskinförare och kollegorna på marken kan riskerna minimeras.

Spaning

Flera tusen gräv- och lastmaskiner används på olika arbetsplatser runt om i Sverige varje dag. Det är vanligt att växla mellan olika redskap under en arbetsdag. Det händer att redskap, till exempel en skopa, kan lossna under arbetets gång och olyckan är ett faktum. I värsta fall med ödesdigra konsekvenser, det skriver Prevent på sin hemsida. Enligt dem får Arbetsmiljöverket får in ungefär en rapport per månad som handlar om tillbud med redskap som har lossnat från entreprenadmaskiner, men mörkertalet är troligen stort.

Prevent menar att risken går att minimera om säkerhetsrutinerna för entreprenadmaskinen följs och om maskinföraren kontrollerar att redskapet sitter fast efter varje byte. På sidan presenterar de checklistor för både maskinföraren och för de som arbetar på marken intill maskinerna.

Checklista för maskinförare

 • Som maskinförare har du ansvar för att alltid följa de säkerhetsrutiner som finns för din maskin.
 • Kontrollera din maskins säkerhet dagligen.
 • Se till att du får kunskap om hur redskapen på din maskin byts och låses på ett säkert sätt.
 • Försäkra dig om att ditt redsakp är låst genom att:
 • Ta några sekunder, tryck redskapet i marken, och /eller, om du har robottilt, vrid det mot dig för att se efter.
 • Ta några minuter för att gå ut och se efter, det är det bästa sättet. Om det behövs - be en kollega kontrollera.
 • Se till att det inte finns jord eller smuts mellan redksapet och snabbfästet.
 • Börja aldrig jonna utan att vara säker på att ditt redskap är 100 procent säkert låst.
 • Lyft aldrig ovanför en kollega.

Checklista för dig som jobbar på marken

 • Gå aldrig under redsakp eller för nära maskiner som arbetar.
 • Om du måste passera masin i arbete, ha ögonkontakt med maskinföraren.
 • Visa hänsyn och ha förståelse för att maskinföraren har begränsad möjlighet att se och höra det som händer på marken.
 • Ta ögonkontakt med maskinföraren och visa att du vill att föraren ska kontrollera låset på redskapet.

#säkerhet / #arbetsmiljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER