Arbetsmiljöverkets erfarenhet är att det finns en stor okunskap om riskerna med kvartdamm hos arbetstagare som rör sig på byggarbetsplatser.

Foto: Ulf Odenspjut

Motstånd att använda skyddsutrustning mot damm

Arbetsmiljöverket erfar i en kommande rapport att många i byggbranschen är omedvetna om riskerna med damm och att arbetsgivarna har alltför bristande rutiner.

Spaning

Just nu sammanställer Arbetsmiljöverket en rapport av ett gediget tillsynsprojekt med kvartsdamm och asbest i fokus.

Utifrån de 1 040 besök som hade genomförts fram till den 24 oktober 2018 var de vanligaste bristerna relaterade till hur företagen arbetar systematiskt med arbetsmiljö: de saknar grundläggande rutiner, de saknar fördelning av arbetsmiljöuppgifter, de undersöker och riskbedömer inte arbetsmiljön regelbundet och de har bristfälliga kunskaper i hur det är att arbeta med arbetsmiljöfrågor.

Arbetsmiljöverkets erfarenhet är att många arbetstagare som rör sig på bygg och anläggnings- arbetsställen är omedvetna om riskerna för både asbest- och kvartsdammexponering eftersom det kan ta flera år för arbetsrelaterade sjukdomar att utvecklas.

Arbetsmiljöverket har dessutom uppmärksammat brister i kunskaper avseende personlig skyddsutrustning, där arbetsgivare väljer bristfälliga skydd som ej är anpassade för det arbetsuppgifter som ska utföras, och de som ska använda skydden saknar kunskaper i hur de ska anpassa (justera in maskerna) eller hur det regelbundet ska kontrolleras deras skyddsfunktion.

Trots att man kan få betala sanktionsavgift om man inte har en skriftlig dokumentation och kontroll av anordning för att hålla damm borta verkar det finns ett motstånd i branschen mot att använda skyddsutrustning. Det vittnar Arbetsmiljöverkets inspektörer om.

Mellan 2012 och 2017 anmäldes 21 arbetssjukdomar från näringsgrenarna inom bygg. De tre till fem personer som varje år får diagnosen silikos (stendammslunga) kommer att avlida i förtid då det inte finns någon behandlingsmetod utöver lungtransplantation. Dessa siffror bedöms dock vara underdiagnostiserade med tanke på att insjuknandet i regel sker efter arbetslivet.

Arbetsmiljöinspektörerna konstaterar också att det finns ytterst få – om än något – företag som strävar åt rätt håll och har en röd tråd i sin verksamhet. Det finns extremt sällan med från byggherre eller Bas-P inför arbete. Det finns varken med i 13-punkterslistan i arbetsmiljöplan eller som en extra punkt. Entreprenör har nästan aldrig med det i sin riskbedömning, och inte heller underleverantörer trots att arbete med kvartsdammsalstrande material är deras kärnverksamhet. Och skulle underentreprenörer ha riskbedömning förs den ändå inte in i arbetsmiljöplanen.

Så undviker du att drabbas av dammet

Kunskap: Lär dig själv och berätta för dina kollegor om vilka skador som uppstår vid långvarig exponering av damm.

Innan arbetet startar: Undersök och riskbedöm. Vidta åtgärder innan start, byt material om möjligt, planera arbetet så att det går att utföra med exempelvis vattenbegjutning eller med punktutsug.

Uppmärksamhet: Var på arbetsplatsen det bildas damm? Ohälsosamt damm uppstår vid all bearbetning av sten/betongprodukter, exempelvis när det borras, bilas eller slipas.

Rena filter: Används personligt skyddsutrustning/andningsskydd så se till att filter byts i tid, och om möjligt överväg i stället en fläktassisterad mask då det är kraftigt påfrestande med vanlig filtermask vid tungt fysiskt arbete.

Funktionskontroller: Det är viktigt att de som använder personligt skyddsutrustning känner till hur de ska anpassa det för att den ska sitta bra, och hur utrustningen ska funktionskontrolleras.

Kravställ: Att använda en höj- och sänkbar dammsugare vid bergborrning underlättar hantering av uppsamlingssäckar. I Arbetsmiljöverkets föreskrift 2008:3 framkommer det tydligt att en maskin inte får vara farlig för användaren. Men så länge man inte ställer krav på de som levererar maskinerna så sker ingen förändring i branschen. Kravställning måste bli mer prioriterat.

Tips från Thomas Ekström, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket

Läs alla artiklar om kvartsdammet

Motstånd att använda skyddsutrustning:
http://iperspektiv.se/5.2f268ce316738d9bd7b3c84.html

Stor okunskap om att kvartsdammet dödar:
http://iperspektiv.se/5.2f268ce316738d9bd7b3b2c.html

Kvartsdamm ökar risken för lungcancer:
http://iperspektiv.se/5.2f268ce316738d9bd7b3fdf.html

Fyra tips för säkrare arbeete med kvartsdamm:
http://iperspektiv.se/5.2f268ce316738d9bd7b3ff8.html

#arbetsmiljö/ #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER