Med en ny standard ska flera parter på ett enkalre sätt kunna dela och samarbeta kring digitala byggandlingar och minska den manuella adminstrativa hanteringen.

Foto: rawpixel on Unsplash

Efterfrågad branschstandard klar

I mitten av november var BEAst Document klar, en branschstandard för effektivare digital hantering av bygghandlingar. En efterfrågad standard som det funnits ett stort behov av.

Spaning

Standarden har tagits fram av BEAst, Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard, med finansiering av SBUF. I sin slutrapport skriver projektledaren Peter Fredholm ”Att överföra bygghandlingar digitalt mellan olika aktörer i byggprocessen kan låta enkelt. Det är inget nytt och det krävs ingen avancerad teknik. Problemet har varit att alla, det vill säga de som över huvud taget överför bygghandlingar digitalt, har gjort på sitt eget sätt.”

I början av 2018 sattes det som nu blivit standarden BEAst Document.

– Det är en branschstandard som skapar möjligheter för att digitalt och effektivt överföra handlingar tillsammans med uppgifter om handlingen, så kallad metadata, mellan olika företag och deras dokumentplattformar, säger Peter Fredholm.

Han förklarar att det kan gälla både ritningar och andra slags dokument som används i byggprocessen som skickas mellan byggherrar, projektörer, entreprenörer och leverantörer under upphandling och produktion.

– Syftet är att minska dagens omfattande manuella hantering och att öka kvaliteteten, till exempel för att eliminera risken med att arbeta enligt fel version av en handling.

Det har funnits ett behov av en standard inom branschen och Peter Fredholm menar att reaktionerna varit enbart positiva under processen med att ta fram den.

– Vi började med att bjuda in alla systemleverantörer inom området till en workshop. Alla kom och alla har sedan löpande blivit uppdaterade och även fått lämna svar på en remiss. Alla var överens om att branschen behövde en standard och att dagens manuella hantering var ohållbar.

Under processen har ett 20-tal pilotprojekt körts på betaversionen av standarden, med positiva effekter. Slutrapporten framhäver tid- och kostnadsbesparingar som stora fördelar med standarden.

Nu ska BEAst Document lanseras och implementeras. BEAst har bildat ett arbetsutskott som bland annat tagit fram guider och informationsmaterial. Ett antal webbinarer har hållits, men framför allt handlar det om att branschen själva börjar använda den.

– De större byggföretagen har börjat ställa krav på att standarden ska användas i projekt. Bland byggherrar är inte kännedomen lika stor, men vissa har tagit till sig den och vi har också kommit överens med deras branschorganisation om ett samarbete för spridning av standarden, säger Peter Fredholm.

#utveckling / #teknik / #branschfolk

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER