Fyra tips för säkrare arbete i miljöer med kvartsdamm. Bildkollage. Foto täktbild: Patrick Trägårdh. Foto hand: Shutterstock

Kollage

Fyra tips för säkrare arbete med kvartsdamm

Det finns flera saker att tänka på när det gäller arbete i miljöer med kvartsdamm. Jonathan Lyström, specialistläkare i arbets- och miljömedicin ger sina fyra bästa tips

Spaning

1) Trestegs pyramiden: Personlig skyddsutrustning ska ses som en sista om än helt nödvändig skyddsåtgärd för att minimera exponering för kvartsdamm. Man kan tänka sig en pyramid – i basen finns: ”arbeta inte med kvarts”. Kan arbetsgivaren inte ersätta kvarts med annat material går man ett steg upp i pyramiden och hittar åtgärder som ”minska dammet”, exempelvis genom att arbeta med material med lägre kvartshalt, arbetsmetoder som dammar mindre, dammsugning, dammbindande ämnen, vattenbesprutning, god städning, luftrenare och bra ventilation. Samt planera arbetet så att inte fler än nödvändigt exponeras. I toppen av pyramiden finns personlig skyddsutrustning. Man ska arbeta nedifrån och upp i pyramiden och inte hoppa direkt till toppen.

2) Ta hjälp från företagshälsovården: Företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjörer kan ge ovärderligt stöd till arbetsgivarna i arbetsmiljöarbetet och förklara hur man ska tänka och även hjälpa till med det systematiskt arbetsmiljöarbetet (SAM) inklusive riskbedömning och riskeliminering. Vid behov kan de göra dammätningar. FHV erbjuder också riktade medicinska kontroller för de som arbetar med kvartsdamm. Man vill fånga upp arbetstagare med extra sårbarhet vid dammigt arbete, samt tidigt hitta individer som kanske börjat ta skada av arbetet.

3) Uppföljning av skyddsåtgärder: Medicinska kontroller ska ses som en omistlig del i SAM och riskbedömningsarbetet. Om fler plötsligt börjar få besvär fungerar kanske skyddsåtgärderna inte som det är tänkt.

4) Medicinska kontroller är obligatoriska: Arbete med kvartsdamm kräver i regel tjänstbarhetsintyg; enligt lag behöver man vara ”fit for fight” för att alls få arbeta med kvartsdamm. Det gäller även om man har fullgoda andningsskydd och i praktiken noll exponering. Medicinska kontroller är därmed obligatoriska för arbetsgivaren att ordna med och för arbetstagarna att genomgå.

Läs alla artiklar om kvartsdammet

Motstånd att använda skyddsutrustning:
http://iperspektiv.se/5.2f268ce316738d9bd7b3c84.html

Stor okunskap om att kvartsdammet dödar:
http://iperspektiv.se/5.2f268ce316738d9bd7b3b2c.html

Kvartsdamm ökar risken för lungcancer:
http://iperspektiv.se/5.2f268ce316738d9bd7b3fdf.html

Fyra tips för säkrare arbeete med kvartsdamm:
http://iperspektiv.se/5.2f268ce316738d9bd7b3ff8.html

#arbetsmiljö / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER