Det är framförallt det enskilda vägnätet som påverkats av sommarens skogsbränder.

Foto: Pixabay

Så skadades vägarna av sommarens skogsbränder

Under sommaren 2018 drabbades Sverige av ovanligt många och i vissa fall omfattande skogsbränder. Nu behöver delar av det enskilda vägnätet återställas och förstärkas. Kostnaderna för arbetet beräknas till 17,5 miljoner kronor.

Spaning

Cirka 42 mil av det enskilda vägnätet och marginellt längs det statliga vägnätet behöver återställas. Dessutom behöver cirka 20 mil av det enskilda vägnätet förstärkas för att brandskadad skog ska kunnas fraktas ut. Det skriver Trafikverket på sin hemsida.

Det är främst det enskilda vägnätet som behöver återställas och förstärkas. De skador som uppstått är bland annat spårbildning, korrugering och uttryckning av vägbanan på grund av stor trafikmängd och tunga fordon. Dessutom har slänter, diken och vägtrummor skadats dels för att vägbanan tryckts ut, dels för att brandgator röjts vid sidan av många vägar.

- Åtgärder som behövs kan vara hyvling av vägbanan, komplettering av bär- och slitlager, dikning och trumbyten. Det är dessa åtgärder och den bedömda kostnaden för dem som är resultatet av inventeringen, säger Mats Sandgren, ansvarig utredare på Trafikverket.

Järnvägen har inte skadats av skogsbränderna, varken inom de inventerade områdena eller i resten av landet. Vissa delar av järnvägen stängdes av tillfälligt under pågående bränder eller när det fanns risk för nya bränder.

#vägar / #trafikverket

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER