Nya lagar träder i kraft från årsskiftet.

Foto: Annika Enström

Har du koll? Sex stycken nya lagar för oss i branschen

Från och med den 1 januari 2019 träder nya lagar i kraft. Sveriges Byggindustrier har samlat de lagar som berör branschen.

Spaning

Nytt år betyder nya möjligheter men också nya förutsättningar. Från årsskiftet finns det nya lagar att förhålla sig till.

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Från och med 1 januari 2019 ska samtliga företag som är arbetsgivare redovisa utbetalningar och skatteavdrag per betalningsmottagare varje månad i arbetsgivardeklarationen. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå. Deklarations- och betalningsdatum är desamma, det som förändras är sättet att redovisa uppgifterna till Skatteverket. För många företag inom byggbranschen började reglerna gälla redan 1 juli 2018.

Nytt sätt att beräkna förmånsvärde för lätta lastbilar

Förmånsvärdet för en lätt lastbil ska kunna justeras ned till 60 procent av det fulla värdet från och med den 1 januari. Detta framgår av ett nytt ställningstagande från Skatteverket. Det är nu hög tid att ansöka om ett justerat förmånsvärde för lätta lastbilar, eftersom de nya reglerna tillämpas på förmånsvärden från och med januari 2019.

Ändringar i Plan- och bygglagen (PBL)

Från och med årskiftet ändras plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Ändringarna avser nya regler om att byggnadsnämndens avgift för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan ska reduceras om tidsfristerna för handläggningen överskrids samt förändringar i hur tidsfristerna för handläggningen ska beräknas.

Boverkets regelarbete inom energiområdet

Från den 1 januari 2019 måste primärenergital användas för att bestämma en byggnads energiprestanda.

Karensdagen ersätts av ett karensavdrag

Den 1 januari 2019 avskaffas karensdagen och ersätts av ett karensavdrag. Syftet med ändringen är att det avdrag som görs när man är sjuk ska vara rättvist och förutsägbart.

Ränteavdragsbegränsningsregler

Nya skatteregler införs för företagssektorn, bl.a. nya generella ränteavdragsbegränsningsregler. Samtidigt sänks bolagsskatten i två steg, från nuvarande 22 procent till 21,4 procent år 2019 och till 20,6 procent år 2021.

Ränteavdragsbegränsningsreglerna innebär mycket kortfattat att företag med negativt räntenetto, dvs där ränteutgifterna överstiger ränteintäkterna, kommer att omfattas av en generell begränsning avseende avdragsrätt för räntekostnader. Storleken på ränteavdraget bestäms till högst 30 procent av EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) alternativt max 5 miljoner kronor. Begränsningsregeln gäller även externa ränteutgifter. Dessutom innehåller förslaget förändringar av de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna, skatteregler för finansiell leasing, värdeminskningsavdrag på hyreshus (s.k. primäravdrag), förbud mot att aktivera ränta med mera.

Källa: Sveriges Byggindustrier

#utveckling

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER