Jonathan Petersson - grizzlybear.se

Nedslående trend - Fler dör i trafiken

Under 2018 omkom preliminärt 325 personer på vägarna i Sverige. Det är en ökning med 72 personer från 2017 då 253 personer omkom i vägtrafiken. Det visar preliminär statistik från Transportstyrelsen.

Spaning

År 2018 blev ett dystert år när det gäller antalet omkomna i vägtrafiken. Antalet är den högsta siffran sedan 2009.

– Tyvärr ser det ut att bli svårt att nå målet om halvering av antalet döda till 2020. Statistiken är preliminär och det är först när vi hunnit analysera utfallet för 2018 som vi kan styra mot de åtgärder som har effekt på trafiksäkerhetsutvecklingen. Det kan till exempel handla om att få fler att hålla hastighetsgränserna på statliga och kommunala vägar, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör på Transportstyrelsen.

Singelolyckor med motorfordon är den vanligaste olyckstypen bland dödsolyckor, antalet omkomna i singelolyckor ligger dock på ungefär samma antal som 2017. Mötesolyckorna har däremot ökat stort i antal.

Antal omkomna trafikanter under 2018

Omkomna i mötes- och omkörningsolyckor: 63 procent högre 2018 jämfört med medelvärdet för 2013-2017.

Omkomna på motorcykel: 47 personer, det är 8 fler jämfört med 2017. 22 var singelolyckor och 25 var kollison med motorfordon.

Omkomna cyklister: 20 cyklister omkom, vilket är färre än de 26 omkomna 2017.

Omkomna fotgängare som blivit påkörda av motorfordon: 33 personer

Källa: Transportstyrelsen

#säkerhet / #trafik

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER