I full trafikhastighet scannar den nya 3D-lasern av vägytan.

Foto: Patrick Trägårdh

Ny teknik för att scanna vägar

Varje år mäts cirka 80 000 kilometer väg i Sverige. Nu levererar Ramboll en ny typ av laserscanner som gör det möjligt att scanna av vägytan med 3D-laser med mycket hög upplösning i en hastighet av 90 kilometer/timmen.

Spaning

Den nya utrustningen kan snabbt och effektivt samla in mycket stora mängder data och innebär ett stort steg framåt när det gäller maskinell dataanalys och AI.

I ett pressmeddelande skriver Ramboll att de levererat utrustningen till Statliga forskningsinstitutet i Litauen, KTTI.

– Den nya tekniken skapar stora möjligheter att arbeta med trafiksäkerhet och hållbarhet på ett kostnadseffektivt sätt och är en del av Rambolls arbete med smart infrastruktur. Genom att bedöma läget för underhållsarbeten på ett mer effektivt sätt kan vi säkerställa att åtgärder sätts in i tid, säger Ildiko Boström, enhetschef på Ramboll Road Survey Technology, RST.

I Sverige har yteffekter och sprickor inte mätts i full trafikhastighet tidigare men metoden förväntas bli introducerad i Sverige från 2020.

– Fördelar är bland annat att det blir möjligt att samla in mer och tätare information samt att insamlad data kan användas för flera olika ändamål, på såväl vägnätsnivå som objektsnivå. Systemet kan dessutom tillhandahålla information för underhållsplanering för hela Sverige, säger Ildiko Boström.

Utmaningen är nu att hitta bra strategier för att använda och analysera den insamlade datan. Här kommer möjligheterna till machine learning och AI in.

– Även om maskinen registrerar data bättre än en människa kan den inte tolka datan från början. Vi måste lära programmet att urskilja och tolka faktorer som yteffekter, sprickor och grovhet. Det gör vi genom att ge analysverktygen exempel så att de över tid blir mer träffsäkra. Visuell subjektivitet ersätts av objektiv maskintolkning och minskar därmed fel som beror på den mänskliga faktorn, förklarar Ildiko Boström.

#Teknik / #vägar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER