Det är alltför få unga människor som söker sig till transport- och byggbranschen.

Foto: Annika Enström

Unga chaufförer saknas - utbildningsinsatser behövs

Ett minskat intresse för att ta körkort men också för transport- och byggbranschen i kombination med stora pensionsavgångar skapar ett stort rekryteringsbehov.

Spaning

Det finns ett rekryteringsbehov på mellan 30 000 och 40 000 transportarbetare fram till 2030. Det visar en framtidspaning som Transportföretagen gjort och som de redovisar i en rapport.

En huvudsaklig anledning till rekryteringsbehovet är stora pensionsavgångar, att färre ungdomar väljer att ta körkort och ett minskat intresse för branschens utbildningar.

– Utan transporter stannar samhället. För att kompetensförsörjningen ska fungera måste regeringen skapa en långsiktig plan som svarar mot branschens behov av arbetskraft. Framförallt handlar det om rätt satsningar och ökade resurser till yrkesutbildningarna – både inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Transportnäringens rekryteringsproblem är också är kännbart för Sveriges entreprenadföretag. Något som Olle Öberg, chef för Svevias driftverksamhet bekräftar.

- Ja, det finns verkligen ett stort behov. Vi har det stundom riktigt besvärligt att hitta åkare till våra uppdrag.

Han menar att en förklaring är att det skett en generationsväxling.

- Idag ser familjelivet annorlunda ut. Normen är att dela på ansvaret för barn och hem. Gamla värderingar som byggde på att mannen skulle jobba jämt, på udda och på oregelbundna tider är tack och lov utdöende och därför måste branschen också förändras. Ett exempel på en sådan förändring som vi kan se, är krav på en ökad jourersättning. Med bättre ersättning kan en åkare ta in fler som kan jobba och möjligheterna till planering av ett sunt liv och ett sunt arbetsliv förbättras.

Transportföretagarna menar att en väg till att få fler att söka sig till transportnäringen är att skräddarsydda vuxenutbildningsinsatser mot transportnäringen måste öka. I en kommentar till sin rapport skriver de också att trots ökade resurser till vuxenutbildningsplatser under förra året har majoriteten av resurserna hamnat inom andra områden och det förekommer till och med att medel avsedda till utbildningar återgått till staten trots att det finns stora rekryteringsbehov.

– Endast 60 procent av rekryteringsbehovet inom transportnäringen tillfredsställs av det offentliga utbildningssystemet. Antalet utbildningsplatser inom vuxenutbildningssystemet måste därför öka och utgöra ett komplement till gymnasieutbildningen. Dels behöver den prioriteras, dels skyndsamt leverera det faktiska antalet platser som behövs för att motsvara transportbranschens stora rekryteringsbehov, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Olle Öberg håller med om att det är viktigt att satsa på fler utbildningsplatser och fler ingångar till både transport- såväl som till byggbranschen.

- Transport- och byggbranschen har samma problem. Vi behöver visa att det här är framtidsbranscher. Vi är navet som bygger, underhåller och ser till att samhället fungerar. Vi är också två branscher som delvis när varandra när det gäller kompetens och rekryteringar. Det är vanligt att under ett yrkesliv med inriktning på transport, maskiner och entreprenader gå emellan våra två näringsgrenar.

#framtid / #utveckling

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER