Foto: Pixabay

Flest mutbrott i byggbranschen

Av 21 fällande mutbrottsdomar under förra året sticker bygg- och anläggning ut med åtta mål. Ändå får branschen beröm för anti-korruptionsinitiativ.

Spaning

Institutet Mot Mutors (IMM) rapport Mutbrott i Sverige 2018 visar att det under året meddelades 21 fällande domar avseende mutbrott. Även om det är färre domar än året innan åtalades nästan lika många personer och dubbelt så många för grovt mutbrott. Rapporten ger också en bild över den typiske mutbrottslingen.

– Den typiske mutbrottslingen 2018 var en 50-årig man inom privat sektor. De vanligaste mutorna utgjordes av pengar, följt av nöjesresor, sakgåvor och rabatter samt renoveringar, säger IMM:s generalsekreterare Natali Phalén, i ett pressmeddelande.

– Ett bra tips för att undvika risken för att göra fel är att följa IMM:s Näringslivskod, fortsätter Natali Phalén.

Bland de elva sektorer där mutbrottsdomar meddelats 2018 sticker bygg och anläggning ut. Med sina åtta mål står sektorn för 36% av målen.

– Att bygg och anläggning sticker ut i statistiken betyder nödvändigtvis inte att det sker fler mutbrott i just den sektorn, utan kan snarare vara en indikator på att man i sektorn har en ökad medvetenhet och benägenhet att anmäla misstänkta oegentligheter. Det sker också mycket positiva antikorruptions-initiativ i sektorn. Samtidigt är bygg- och anläggningsbranschen särskilt riskutsatt ur korruptionshänseende, bland annat mot bakgrund av de stora projekt som genomförs i sektorn och som omsätter mycket pengar samt de många gränsytorna mot offentlig sektor, säger Natali Phalén.

En trend som hållit i sig sedan brottet vårdslös finansiering av mutbrott infördes år 2012 är att inga domar har meddelats avseende brottet. I korthet innebär bestämmelsen att näringsidkare måste vara försiktig med att lämna pengar eller andra tillgångar till sina ombud, agenter, samarbetspartners eller andra representanter så att medlen inte används till mutor.

– Brottet markerar vikten av att företag arbetar proaktivt och riskbaserat för att säkerställa system som motverkar mutbrott begångna genom mellanhänder. Svenska företag verkar också på svårt korruptionsutsatta marknader, som ställer höga krav i det avseendet. Här behövs vägledande domar för vad som i praktiken krävs för att inte anses vårdslös, säger Natali Phalén.

Institutet Mot Mutor (IMM)

Är en: Ideell näringslivsorganisation som inrättades 1923.

Uppgift: Att verka för god sed för beslutspåverkan inom näringslivet liksom samhället i övrigt och att söka motverka användningen av mutor och andra otillbörliga förmåner som medel för sådan påverkan.

Huvudmannaskapet: Är delat mellan Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting. Svensk Handel, Läkemedelsindustriföreningen, Bankföreningen och Sveriges Byggindustrier är partnerorganisationer till IMM. Organisationen har därutöver ett antal stödjande medlemmar.

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER