Foto: Markus Marcetic

Utmanande ledningsarbeten på Mälarbanan

I den pågående utbyggnaden av Mälarbanan ska Svevia utföra ledningsomläggningar på sträckan mellan Huvudsta – Spånga. Uppdraget drivs i en utförandeentreprenad med hög samverkan. Trafikverket är uppdragsgivare och kontraktet uppskattas till ett värde av cirka 600-700 miljoner kronor.

Spaning

För att öka kapaciteten på Mälarbanan ska sträckan mellan Tomteboda och Kallhäll byggas ut från två spår till fyra.

Svevias entreprenad omfattar ledningsomläggningar samt kompletteringsåtgärder och nyanläggning av vägar, gång- och cykelvägar i anslutning till projektet.

– Den stora utmaningen i vårt uppdrag är att sträckningen sker rakt genom Sundbyberg centrum med lokaltrafik, tunnelbana, pendeltåg, godstransporter, tät biltrafik, cyklister, gående. Det är ett levande centrum med bostäder, affärer och företag. Allt det ska funka samtidigt som vi rent konkret ska utföra stora schaktarbeten för att kunna dra om alla ledningar som finns i marken; vatten och avlopp, fjärrvärme och fjärrkyla, elektricitet, gas, opto, telekommunikation, trafiksignaler och belysning, säger Robert Lindfors, Svevia.

Projektet utförs på uppdrag av Trafikverket i en utförandeentreprenad med hög samverkan. Kontraktet är initialt på tre år, men med möjlighet till ytterligare optionsår som gör att kontraktet som längst kan sträcka sig över åtta år.

– I ett så omfattande projekt med så många olika parametrar att ta hänsyn till är samverkan en förutsättning för att projektet ska kunna drivas så säkert och effektivt som möjligt för både beställare och entreprenör.

Påverkan på omkringliggande bebyggelse, på trafik och på tredje man ska vara minsta möjliga vilket ställer stora krav på samordning.

– Vår organisation har både den breda och den specialiserade kompetens som behövs för uppdraget vilket är en styrka. Vi har hela behovskedjan från grundläggning, vägbyggnad och asfaltering till en organisation som är specialiserade på att leda om trafik med bibehållen trafiksäkerhet.

Projektet startar i mars 2019.

#spår / #trafikverket

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER