Foto: Svamte Örnberg

Nationell överenskommelse ska ge fler jobb inom bygg

Arbetsförmedlingen, byggsektorns parter och Försäkringskassan tecknade 4 februari en ny nationell överenskommelse för kompetensförsörjning inom byggbranschen. Samarbetet ökar möjligheterna för funktionsnedsatta, nyanlända och långtidsarbetslösa att få jobb inom byggsektorn

Spaning

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, fack- och arbetsgivarrepresentanter inom byggsektorn har tecknat en ny överenskommelse om samarbete.

I ett pressmeddelande konstaterar Pia Ackmark, Arbetsförmedlingen att det råder brist på arbetskraft inom byggbranschen. Och för att kunna trygga kompetensförsörjningen krävs det kompetensen hos nyanlända och långtidsarbetslösa tas tillvara.

- Vi är väldigt glada för branschens genuina engagemang för arbetssökande och för att den här nya och bredare överenskommelsen har kommit till stånd, säger Pia Ackmark, Arbetsförmedlingen.

Byggsektorns representanter, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer att samverka regelbundet på nationell, regional och lokal nivå så att kompetensförsörjningen blir så effektiv som möjligt.

- Med den här överenskommelsen kan vi hjälpa till att snabba på integrationen och se till att fler får arbete med schysta villkor. Samtidigt blir vi fler som bygger de bostäder, skolor och vägar som behövs i vårt land, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Samverkan med Försäkringskassan omfattar personer som har nedsatt arbetsförmåga samt dokumenterad anknytning till byggsektorn och som inte bedöms kunna återgå i arbete utan rehabiliteringsinsatser.

Parter som deltar i överenskommelsen är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Seko, Installatörsföretagen, Svenska Elektrikerförbundet, Maskinentreprenörerna, Plåt- och ventföretagen, Måleriföretagen, Glasbranschföreningen, Målareförbundet

#TAGG / #TAGG2 / #TAGG3

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER