PFAS-förorenningar i mark och vatten orsakar negativa effekter för miljö och hälsa.

Foto: Pixabay

PFAS-föroreningar kostar miljarder

De hälsoekonomiska- och de miljöekonomiska kostnaderna för rening av områden som förorenats med högfluorerade beräknas uppgå till miljarder enbart för de nordiska länderna. Det konstaterar Nordiska ministerrådet i en ny rapport.

Spaning

Användningen av högfluorerade ämnen (PFAS) orsakar varje år mellan 52 och 84 miljarder euro i hälsoekonomiska kostnader i Europa. Det visar beräkningar i en studie som Nordiska ministerrådet publicerat, enligt ett pressmeddelande från Kemikalieinspektionen.

- Fallstudierna i den nya rapporten ger värdefull kunskap om hur människor och miljö exponeras för PFAS, samt vad denna exponering kan kosta samhället. Rapporten utgör ett viktigt underlag för beslut om ytterligare riskhanteringsåtgärder, säger Mona Blomdin Persson, avdelningschef på Kemikalieinspektionen.

Högfluorerade ämnen (PFAS) har använts vid tillverkning sedan 1950-talet, både i varor avsedda för yrkesmässig användning och för konsumentanvändning. Ämnena används bland annat för att skapa ytor som stöter bort vatten, fett och smuts. PFAS orsakar också negativa effekter för miljö och hälsa – en exponering som enligt den nya studien resulterar i stora kostnader för samhället.

Mer fördjupande information om rapporten finns att läsa www.kemi.se Länk till annan webbplats.

#Miljö / #vatten / #sanering

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER