Foto: Patrick Trägårdh

Klimatkrav på framtidens entreprenader

Trafikverkets krav på klimatpåverkan i entreprenaden kommer att skärpas ytterligare från och med år 2030. Entreprenörer som överträffar kraven belönas, för de som inte kan leverera enligt krav väntar viten.

Spaning

Trafikverket ställer redan idag en rad klimatkrav i sina entreprenader. Nu har ett nytt delmål lagts till om att halvera klimatpåverkan i projekt och järnvägsmaterial från år 2030. Ytterligare reduktioner utöver detta kommer att berättiga till bonus, det skriver Trafikverket på sin hemsida.

Trafikverkets mål är att infrastrukturen ska vara klimatneutral senast 2045. Befintliga delmål är att reducera klimatpåverkan (jämfört med 2015) i projekt och järnvägsmateriel med minst 15 procent från och med 2020, och med minst 30 procent från och med 2025. Nu införs alltså ytterligare ett delmål som innebär minst 50 procents reduktion från och med år 2030, samt fossilfria drivmedel eller eldrift i alla entreprenader. Detta blir alltså krav – allt utöver det belönas med bonus. Om ett projekt inte klarar kraven innebär det vite.

Håkan Johansson, nationell samordnare för klimat- och energifrågor på Trafikverkets verksamhetsområde Planering säger att det är ett nödvändigt steg att ta för att kunna nå målet med en klimatneutral infrastruktur år 2045.

– Man kan tycka att det borde bli nollutsläpp bara av att drivmedel och eldrift blir fossilfria, men de material som används i entreprenaderna ger fortfarande en del livscykelutsläpp. Runt 2030 ser vi att det kommer material som kan möjliggöra nollutsläpp. Till exempel jobbar industrin med koldioxidlagring vid cementproduktionen, och flera ståltillverkare bedriver projekt med vätgas för utsläppsreduktion i stålproduktionen.

Fakta

  • Trafikverket klimatkrav är funktionella. Det betyder att myndigheten ställer krav på vad som ska göras, men inte hur, vilket ger utrymme för innovationer och kostnadseffektivitet.
  • För att kunna mäta, minska och följa upp klimatbelastningen från anläggningen görs klimatkalkyler.
  • När är ett projekt är slutfört upprättas en klimatdeklaration för den färdiga anläggningen, som visar vad som faktiskt gjorde skillnad.
  • Även i mindre projekt och underhållsentreprenader där Trafikverket inte har klimatkalkyler ställer de också direkta krav på material med bättre klimatprestanda.

#trafikverket / #miljö / #Framtid

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER