Foto: Ingo Kramarek från Pixabay

Dödsolyckor i trafiken ökade under 2018

Under 2018 dödades 324 personer i vägtrafikolyckor, jämfört med 252 året innan. Antalet omkomna personer i vägtrafiken 2018 var därmed det högsta sedan år 2011. Det visar Trafikanalys officiella statistik om vägtrafikskador.

Spaning

I vägtrafiken dödades 324 personer i olyckor under 2018* mot 252** under 2017, det vill säga 72 personer fler än året innan och det motsvarar en ökning med 28 procent. Det skriver myndigheten Trafikanalys i ett pressmeddelade.

Av de sammanlagt 324 omkomna var 75 kvinnor och 249 män, det betyder att så mycket som 77 procent var män.

Både personbilister och motorcyklister som omkom 2018, var de högsta antalen på tio år. Av de 47 motorcyklister som omkom under 2018 var alla utom en man och alla utom fyra var förare.

Tunga lastbilar var inblandade i 62 av de totalt 324 dödsfallen i vägtrafiken (19 %). Fyra personer omkom i singelolycka med tung lastbil och 43 personer omkom i konflikt mellan personbil och tung lastbil. Tung lastbil var också inblandade i konflikter med fotgängare (8 omkomna), tunga motorcyklar (4 omkomna) samt cyklister (3 omkomna).

Förutom de som dödades i olyckor i vägtrafiken skadades 2 195 personer svårt (mot 2 275 året innan) och 16 306 personer skadades lindrigt under 2018 (17 387 året innan). Samtliga uppgifter kommer från polisens rapportering som utgör underlag för den officiella statistiken.

Den kalendermånad då flest omkom under 2018 var juli (44 omkomna) följt av december (38 omkomna). Lägst antal omkomna förolyckades i januari (13 personer) följt av februari (16 personer).

* Dessutom omkom i vägtrafiken under året ytterligare 35 personer i självmord och andra avsiktliga händelser (som mord och terrorhandlingar). Dessa ingår inte i den officiella statistiken om dödade i vägtrafiken.
** Antal omkomna i vägtrafiken under 2017 har korrigerats till 252 personer (från tidigare publicerat 253 omkomna).

Den officiella statistiken över skadade och dödade i vägtrafiken bygger på polisrapporterade vägtrafikolyckor där minst ett fordon i rörelse varit inblandat och där personskada uppstått. På Trafikanalys webbplats finns den samlade officiella statistiken

Omkomna i trafiken 2018

Trafikantgrupp

Antal omkomna
2017

Antal omkomna
2018

Förändring mellan
åren, antal

Bilister

143

197

+54

Motorcyklister

39

47

+8

Mopedister

1

7

+6

Cyklister

26

23

-3

Gående

37

34

-3

Övriga

7

16

+9

Samtliga

252

324

+72

Anm: I bilister ingår personbil, lastbil och buss. I gruppen ”Övriga” finns bland annat skotrar, fyrhjulingar och ryttare.

#Trafik / #säkerhet / #vägar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER