Underhållsåtgärderna på väg får står tillbaka för det stora behovet av underhåll på järnväg.

Foto: Pixabay

Vägnätet får stå tillbaka i underhållsplanen för 2019-2022

Oförändrad funktion på vägnätet och en omfattande upprustning av järnvägen. Så kommer Trafikverket att fördela sina underhållsmedel enligt underhållsplanen för 2019-2022.

Spaning

En ökad trafikmängd och nya väganläggningar ökar hela tiden behovet av underhåll. Så trots att vägunderhållet får ökade finansiella resurser under perioden kommer de ändå inte att täcka det totala behovet av underhållsåtgärder. Det betyder också att det eftersläpande behovet av underhållet på väg fortsätter att byggas upp.

På sin hemsida skriver Trafikverket att vägnätets funktion kommer att vara oförändrad under planperioden som en följd av att de prioriterar att vidmakthålla vägnätets funktion på kort sikt. Åtgärderna som genomförs förväntas bidra till att tillståndet på det mer högtrafikerade vägnätet blir oförändrat, medan underhållsbehovet på det mindre trafikerade nätet ökar.

De enskilt största underhållsåtgärderna på väg utgörs av broåtgärder, exempelvis utbyte av broarna över Kalix älv och över Helgeå i Kristianstad samt reparation av Älvsborgsbron i Göteborg, bron över Nordre älv vid Kungälv och Tjörnbron.

Totalt har de de finansiella ramarna för underhåll ökat betydligt under den här underhållsplanens fyraårsperiod. Dessa kommer främst att satsas på järnvägsunderhåll.

Trafikverket skriver att de påbörjar en omfattande upprustning av järnvägen med bland annat upprustning av järnvägen på viktiga transportflöden, som till exempel Hallsberg–Luleå, Luleå–Riksgränsen och Stockholm–Malmö. Upprustningen återställer hastighets- och bärighetsnedsättningar och minskar risken för nya. De största åtgärderna för järnvägen under perioden är upprustning av broar och järnvägsanläggning vid Getingmidjan i centrala Stockholm, spår och växelbyte på sträckan Flen–Eskilstuna samt kontaktledningsupprustning på Malmbanan.

#Trafikeverket / #vägar / #spår

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER