Svevia tilldelas SBUF:s utmärkelse Årets innovation 2018 för sitt projekt "Prognosstyrd dynamisk vägdrift". Från vänster, prisutdelare Johan Lindholm, förbundsordförande för Byggnads, Andreas Bäckström, projektledare Svevia, Ruben Aronsson, vd SBUF

Foto: Lars Hamrén

Digital vinterväghållning är Årets Innovation 2018

Ett utvecklingsprojekt som effektiviserar vinterväghållningen vann SBUF-utmärkelsen Årets Innovation 2018. Förutom stora fördelar för vägtrafikanterna leder tekniken även till hållbar tillväxt och bättre arbetsmiljö.

Spaning

Projektet som vann Årets Innovation 2018 har kombinerat väderprognoser med realtidsdata från fordon och väginformationssystem till ett beslutsstödsystem för driftledningspersonal och maskinförare. Genom optimering av både rutter och åtgärder för halkbekämpning minskar totalkostnaden och miljöbelastningen samtidigt som arbetsmiljön förbättras och trafiksäkerheten höjs.

Projektet visar att modern teknik och digitalisering kan effektivisera även traditionella verksamheter som vinterväghållning. Projektledare för projektet har varit Andreas Bäckström från Svevia AB.

Prisutdelningen skede vid en högtidlig tillställning den 9 maj 2019 på Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm.

Utmärkelsen Årets Innovation instiftades av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) i samband med sitt 20-årsjubileum ett årligt pris till bästa utvecklingsprojekt inom bygg-, installations- eller anläggningsområdet. Priset består av ett stipendium på 50.000 kronor samt diplom.

Projektet ska utmärkas av stor branschnytta och vara väl förankrat i branschföretagens vardag. Projektet ska bidra till minst ett av följande:

  • Mervärde för kund (funktion, kvalitet, kostnader) i branschföretagens produkter och tjänster
  • Bättre arbetsmiljö för anställda i branschföretag
  • Effektivare byggprocess där branschföretagens kompetens kommer mer till sin rätt
  • Hållbar tillväxt inom byggsektorn
  • Gynnsammare förutsättningar för innovationer och teknikutveckling
  • Bättre ledarskap i branschföretage
  • Avseende fästs även vid det sätt på vilket projektet redovisats och presenterats.

Övriga nominerade till Årets Innovation 2018 var:

”Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL)", projektledare Ylwa Glismann, Installatörsföretagen

Sökande: Installatörsföretagen. Samarbete: VVS Företagen och EIO (numera i den gemensamma organisationen Installatörsföretagen) samt INCERT och Svenskt Projektforum.

”Vägledning i att hållbarhetsrapportera för små och medelstora företag inom bygg- och anläggningsbranschen", projektledare Nina Björstrand, Sharing Capabilities AB

Sökande: Åke Sundvall AB.

Samarbete: Åke Sundvall AB, Dipart Entreprenad AB och Sveriges Byggindustrier.

#Teknik / #framtid / #arbetsmiljö /#Miljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER