Foto: cor gaasbeek från Pixabay

30 miljoner för att bekämpa invasiva främmande arter

Totalt har det offentliga Sverige lagt drygt 30 miljoner kronor under fyra år på att förebygga och bekämpa de invasiva främmande arter som är på EU:s förteckning över invasiva främmande arter.

Spaning

Sverige har för första gången rapporterat till EU vilka insatser som landet gjort mot invasiva främmande arter. Mest insatser är gjorda för att bekämpa jätteloka, bisam har framgångsrikt hållits tillbaka och sidenört är den art som Sverige närmast lyckats få bort helt.

Enligt EU-förordningen om invasiva främmande arter från 2015 är EU:s medlemsländer skyldiga att bekämpa de arter som är på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Vart sjätte år ska medlemsländerna redovisa utbredning, vilka bekämpningsåtgärder som gjorts och kostnaderna. I år rapporterar Sverige för första gången till EU.

Förutom bekämpningsåtgärder och aktuell utbredning för dessa arter rapporteras hur Sveriges system för övervakning och gränskontroll av invasiva arter ser ut. Sverige lämnar också en handlingsplan för hur Sverige ska hindra oavsiktlig spridning av invasiva arter från de största spridningsvägarna, som t ex via sjöfarten med påväxt av organismer på fartyg och barlastvatten, spridning längs vägrenar och från privata trädgårdar.

Bekämpningsåtgärderna är genomförda av länsstyrelser, kommuner, Naturvårdsverket, Hav- och vattenmyndighet samt Trafikverket.

- Det är viktigt att nämna att utöver det som rapporterats här görs mycket ideella insatser av bland annat natur-, miljöorganisationer och föreningsliv, och myndigheterna jobbar med att begränsa andra invasiva arter än de som är på EU-förteckningen, säger Erland Lettevall, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Totalt har det offentliga Sverige lagt drygt 30 miljoner kronor under åren 2015–2018 på att förebygga och bekämpa de invasiva främmande arter som är på EU:s förteckning över invasiva främmande arter.

#miljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER