Trafikverket vill uppmuntra fler att välja cykel- eller kollektivtrafik

Leiver från Pixabay

1,5 miljarder till cykel- och kollektivtrafik

17 kommuner och landsting har beviljats stöd inom ramen för stadsmiljöavtal – det statliga stöd för hållbara stadsmiljöer som för sjätte gången fördelas av Trafikverket. Pengarna ska gå till åtgärder som får fler att välja cykeln och att åka kollektivt.

Spaning

Den här gången har totalt 1,5 miljarder kronor beviljats till projekt som går till exempelvis kollektivtrafik-, cykel- och kombinerade kollektiv- och cykeltrafikåtgärder, skrivet Trafikverket i ett pressmeddelande.

Tre av avtalen är på över 100 miljoner. Det gäller ombyggnation av Vikenförbindelsen i Karlstad, ny bussterminal vid Slussen i Stockholm samt gång- och cykelanslutning till norra Ön i Umeå.

– Det är roligt att det finns ett så stort intresse för att förbättra kollektiv- och cykeltrafiken i stadsmiljöer. Vi har fått in så många bra ansökningar från hela landet som vi kunnat bevilja stöd till, säger Lennart Kalander, Nationell planering, Trafikverket.

I avtalen ingår motprestationer, som är andra åtgärder än de som stöd sökts för. I de beviljade ansökningarna handlar motprestationerna till exempel om detaljplaner för bostadsbyggande, kollektivtrafik- och cykelåtgärder samt mobility management-aktiviteter.

– I den här tilldelningen rör det sig om långt över 100 motprestationer. Och det handlar inte enbart om fysiska byggplaner, utan alltså även om mjuka åtgärder som bidrar till att resebeteende och val av färdsätt förändras, säger Lennart Kalander.

De kommuner och landsting som får stöd är:

 • Bollnäs
 • Göteborgs stad med Västra Götalandsregionen
 • Järfälla med Stockholms läns landsting
 • Jönköping
 • Karlstads kommun
 • Karlstads kommun med Region Värmland
 • Katrineholm
 • Kungsbacka
 • Landskrona
 • Linköping
 • Lomma
 • Malmö
 • Norrköping och Östgötatrafiken
 • Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen med Stockholms stad
 • Trollhättan
 • Umeå
 • Ystad med Region Skåne/Skånetrafiken

Faktaruta om stadsmiljöavtal

Kommuner och landsting kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallade stadsmiljöavtal. Syftet är att främja hållbara stadsmiljöer genom att ge stöd som leder till:

 • En ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik
 • Hållbara godstransportlösningar

Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller cykeltrafik och insatser för samordning och effektivisering av godstransporter.

Källa: Trafikverket

#trafikverket / #Miljö / #kommun

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER