Foto: Pixabay

Ökar takten för mer uppkopplad väginfrastruktur

I dag presenterar Trafikverket 20 konkreta åtgärder för ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem. Färdplanen ökar digitaliseringstakten i praktiken och ger en grund för kunskapsbyggande.

Spaning

Digitaliseringen innebär att väginfrastrukturen blir uppkopplad och mer integrerad i olika transportlösningar, vilket ger lösningar för både minskad klimat- och miljöpåvekan samt ökad trafiksäkerhet. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

De menar att färdplanen kan skapa ökad samhällsnytta och bidra positivt till svensk industris konkurrenskraft att planera och genomföra innovativa åtgärder på det statliga transportnätet.

För att så snabbt som möjligt kunna få nytta av den nya teknikens möjligheter är målet att åtgärderna i färdplanen ska kunna genomföras inom fem år, och huvuddelen av åtgärderna ska finansieras av ordinarie anslag. Några av de 20 åtgärderna är bland annat att testa:

  • Självkörande bussar på landsväg
  • Robotar som ska skotta snö på cykelvägar
  • Speciella körfält för självkörande fordon
  • Testarena för självkörande fordon på motorväg
  • Gröna körfält dedikerade endast till fossilfria fordon
  • Geofencing – digitala staket som villkorar säkra och klimatsmarta transporter

– Ett uppkopplat vägtransportsystem både minskar klimatpåverkan och ökar trafiksäkerheten. Uppkopplade fordon och informationsdelning kan göra det lättare att styra om trafiken, och då minskar behovet av att bygga nytt säger Olof Johansson, programchef för digitalisering av transportsystemet.

Samverkan med andra aktörer är nödvändig för genomförandet. Färdplanen beskriver Trafikverkets, bidrag – att använda det statliga vägtransportsystemet som testarena, och för att rulla ut framtidens tekniker. I nästa steg vill Trafikverket etablera en struktur för samverkan och genomföra kunskapsutbyte kring fokusområdena.

#Trafikverket / #vägar / #framtid

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER