TMA-fordon skyddar både trafikanter och vägarbetare.

Foto: Markus Marcetic

Arbetsmiljöverket tar ställning om TMA-fordon

Arbetsmiljöverket upphäver ett flertal generella beslut som myndigheten tidigare fattat om att servicearbete vid vägar ska skyddas av TMA-fordon.

Spaning

Bakgrunden är Arbetsmiljöverkets ställningstagande om att huvudinriktningen i tillsynen är att ställa krav på att arbetsgivaren riskbedömer och åtgärdar risker i arbetsmiljön. I ett antal kammarrättsdomar har det även slagits fast att det varken är rimligt eller proportionerligt med generella förbud mot att utföra servicearbeten på vissa vägsträckor utan skydd av TMA-fordon, skriver Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

– Arbetsgivaren har fortfarande ansvaret för personalens säkerhet på vägarna. Att vi nu upphäver våra tidigare generella beslut betyder inte att bärgningsföretag och andra som utför servicearbeten längs vägarna ska upphöra med att använda TMA-fordon, säger Anna Billgren, chef för Region öst på Arbetsmiljöverket.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vid varje tillfälle bedöma riskerna och åtgärda dem på lämpligaste sätt. Detta ska ske i dialog med berörda arbetstagare och skyddsombud.

– Vi har förståelse för att det i branschen finns en oro för de risker som servicearbete vid väg medför. Varje situation måste bedömas noga och arbetsgivaren ska i varje situation säkerställa att arbetet på och vid vägen sker på ett säkert sätt, säger Anna Billgren.

Arbetsmiljöverket betonar dock att TMA-fordon i många fall nödvändiga för arbeten som sker i trafikmiljö.

– I många situationer är TMA-fordon det bästa skyddet. I andra fall med exempelvis gles trafik och god sikt kan det vara tillräckligt med farthinder på vägbanan. Svårare situationer med mycket trafik, skymd sikt eller trånga passager kan å andra sidan kräva att polisen kontaktas för att spärra av vägen medan arbetet pågår, säger Anna Billgren.

Det är omkring 200 tidigare fattade beslut som Arbetsmiljöverket nu upphäver. Besluten har innebörden att servicearbete vid väg (bärgning, bogsering, reparationer och byte av däck) ska skyddas av TMA-fordon på ett antal skyddsklassade vägar i Stockholms, Östergötlands, Örebro och Gävleborgs län.

Ett antal beslut som är fattade efter inspektioner på plats och ställe – då Arbetsmiljöverket har kunnat konstatera att TMA-fordon ska användas i de konkreta fallet – ska dock fortsatt gälla.

Arbetsmiljöverket bedrev under 2000-talets början inspektioner mot transportbranschen och konstaterade då att bärgningsarbete och andra servicearbeten på väg innebar stora risker.

#Säkerhet/ #arbetsmiljö / #vägar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER