Genom att tillåta tyngre laster kan antalet fordon på Sveriges vägar minskas. Då behöver dock också många vägar och broar förstärkas för att klara belastningen.

Foto: Monsterkoi från Pixabay

Tyngre fordon ökar behovet av vägförstärkning

Nu öppnas ytterligare 3 944 kilometer statlig väg i mellersta Sverige för bärighetsklass 4 och därmed för lastbilar på upp till 74 ton. Det innebär färre fordon för att transportera samma mängd gods, vilket är bra för både näringsliv och klimat.

Spaning

Den nya bärighetsklassen, BK4, tillåter lastbilar på upp till 74 ton, jämfört med dagens 64 ton.

Enligt ett pressmeddelande från Trafikverket finns det en långsiktig målsättning om att upplåta hela BK1- vägnätet för BK4 i framtiden. framtiden (BK1 tillåter 64 ton och utgör 95 procent av det allmänna vägnätet). Något som i sin tur kommer att kräva omfattande vägförstärkning och upprustning. Cirka tio procent av de statliga vägarna och cirka 800 broar behöver förstärkas för att klara belastningen

Förra året öppnades cirka 11 600 kilometer statlig väg i hela landet för den nya bärighetsklassen, BK4. Under 2019 planeras BK4-vägnätet att utökas med ytterligare cirka 9 000 kilometer. BK4-vägnätet kommer att utökas successivt och i dialog med näringslivet, för att få ut så stor samhällsnytta som möjligt.

– Färre fordon på vägarna, men med fortsatt samma mängd gods, effektiviserar industrins godstransporter, bidrar till klimatmålen och stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv. På sikt förbättras även kapaciteten eftersom vägnätet utnyttjas effektivare, säger Catherine Kotake, regional direktör på Trafikverket i ett pressmeddelande.

Den senaste utökningen sker i Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Dalarna och Värmland. Där det efter utökningen under 2019 kommer att finnas totlat 10 650 kilometer väg med bärighetsklass BK4.

Skogsindustrin och andra näringar som kör tunga transporter ser mycket positivt på utökningen av vägar som tillåter 74 ton tunga fordon.

– För regionens exportintensiva industri, ofta långt från marknaden, är arbetet med att effektivisera transporter av stor betydelse för att stärka konkurrenskraften. Det är ett kontinuerligt arbete där BK4 är en viktig del. Alla transportslag måste optimeras i ett sammanhang och var för sig för att klara miljö-, företagsekonomiska- och trafiksäkerhetsmässiga mål i ett hållbart samhälle, förklarar Anders Eriksson, regionchef för Handelskammaren Mittsverige.

#vägar / #Trafik / #trafikverket

Bärighetsklasser

Bärighetsklass, BK, används för att gradera bärighet och svarar på frågan hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med.

BK1: Max 64 tons bruttovikt. Gäller på 95 procent av det allmänna vägnätet, inklusive broar.
BK2: Max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.
BK3: Max 37,5 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.
BK4: Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på tillåtet axeltryck jämfört med BK1

Antal utökade kilometer som tillåter 74 ton tunga lastbilar

Västernorrland: 400 kilometer år 2018 utökas under 2019 med 2 200 kilometer. Totalt: 2 600 kilometer.

Jämtland: 2 220 kilometer år 2018 utökas under 2019 med 80 kilometer. Totalt: 2 300 kilometer.

Gävleborg: 1270 kilometer år 2018 utökas under 2019 med 1 010 kilometer. Totalt: 2 280 kilometer.

Dalarna: 639 kilometer år 2018 utökas under 2019 med 650 kilometer. Totalt: 1 280 kilometer.

Värmland: 2 186 kilometer år 2018 utökas under 2019 med 4 kilometer. Totalt: 2 190 kilometer.

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER