Vid motorvägsbygget utanför Ljungby har man hittills inte haft några stölder på byggarbetsplatsen.

Foto: WSP

E4 Ljungby - ett bygge helt utan stölder

Modern teknik i kombination med kommunikation och samverkan har visat sig vara en framgångsrik metod för att undvika stölder vid motorvägsbygget av E4, Ljungby - Toftnäs.

Spaning

– Sedan vi startade vårt arbete på E4:an i Ljungby har vi inte haft en enda stöld, säger Anders Karlsson, polischef i Kronoberg.

Anders Karlsson har arbetat som polis sedan 1978 och som chef inom polisväsendet i drygt 25 år. Ifjol tröttnade han på att rycka ut på olika larm om stölder av maskiner och verktyg i samband med vägarbeten.

– Jag tänkte att det måste kunna gå att få ordning på det, och började fundera på om det inte vore en bra idé att använda modern teknik för att övervaka vägbyggen som en brottsförebyggande åtgärd, säger Anders Karlsson.

I en intervju med I Perspektiv berättade han om sina visioner och om ambitionen att skapa ett virtuellt inhägnat område med hjälp av modern GPS-teknik.

Nio månader efter intervjun, där det avslöjades att polisen i Kronoberg ville övervaka vägbygget på E4 i Ljungby, konstaterar Anders Karlsson att tekniken egentligen inte är huvudsaken:

hanna Lundqvist

Anders Karlsson, polischef i Kronoberg

– Det handlar mer om att arbeta förebyggande och tillsammans. Kommunikation och samverkan är nyckelord för att nå framgång.

Polisen i Kronoberg har haft flera gemensamma möten med Ljungby kommun och huvudentreprenören, Barslund, där man gemensamt bestämt att det längs med vägbygget i Ljungby ska finnas fyra uppställningsplatser där alla maskiner och handverktyg ska förvaras efter arbetstid.

– På uppsamlingsplatserna har vi belysning, videoövervakning och larm som går direkt till Securitas larmcentral. Vi har GPS-utrustning på alla stora maskiner och alla handverktyg har DNA-märkts. DNA-märkningen gäller framförallt i Europa, där man kan spåra om något blivit stulet i våra register. Vi har också genomfört riktade utbildningsinsatser till gruppchefer, personal och underentreprenörer, berättar Anders Karlsson.

Vad har arbetet resulterat i?

– Peppar, peppar har vi inte haft en enda stöld sedan vi startade arbetet…

Har ni även börjat använda drönare?

– Nej. Tekniken med drönarna håller på att utvecklas och det pågår försök med att ha drönare med i radiobilarna inom svensk polis. Jag räknar med att vi kommer att kunna använda drönare i projektet förr eller senare.

I december skissade Anders Karlsson på en EU-ansökan, i hopp om att få ekonomiska medel för brottförebyggande projekt som inriktar sig på internationell brottslighet, men arbetet med ansökan visade sig bli för komplicerat.

– Vi har istället valt att köra en budgetvariant. Jag har Polismyndigheten med mig och vi har säkrat ekonomin i projektet för fyra år framåt. Vi kommer hålla på under hela byggtiden och varje halvår ska nytillkommen personal och underleverantörerna (lokala företag och specialister) att utbildas i vårt säkerhetstänk.

– Bara en sådan sak som att det inte finns någon diesel i maskinerna på helgerna gör att stöldrisken blir mindre, personalen fyller alla maskinerna på måndag morgon. Det fordrar såklart lite mer av personalen, men om det inte finns någonting tanken på maskinerna är det ju inte lönt att stjäla det som inte finns.

Anders Karlsson ser flera goda sidoeffekter och räknar med ett ökat säkerhetstänk även i andra projekt.

– Det har slagit mig att det egentligen handlar om ordning och reda på arbetsplatserna. Om jag kvitterar ut en maskin eller ett handverktyg så det är jag som har ansvaret för att utrustningen kommer tillbaka. Svårare än så är det inte. Ordning och reda på arbetet är många gånger avgörande och att alla anställda blir medvetna om riskerna med stölder och hur de kan förebyggas.

Fakta

Vad: Bygga om E4 mellan Ljungby-Toftanäs till motorväg i befintlig sträckning, 3,2 mil.

Varför: För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten, speciellt för den tunga trafiken.

Nuläge: Arbetet pågår för fullt längs de norra delarna av sträckan.

Kostnad: Den totala kostnaden för att bygga om vägen är 1,1 mdkr.

Källa: Trafikverket

#säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER